nieuws

V en W zet in op veilig en file-arm wegonderhoud

bouwbreed

Verkeer en Waterstaat trekt in de begroting voor 1997 f. 155 miljoen uit voor het vergroten van de veiligheid en het verkleinen van de kans op files bij (onderhouds)werkzaamheden aan de autosnelweg. Leidraad vormt daarbij de richtlijn ‘maatregelen bij werk in uitvoering op autosnelwegen’.

Ook wordt in de werkvoorbereiding een aantal maatregelen getroffen, die de situatie zowel voor weggebruiker als wegwerker veiliger moet maken. Gedacht wordt aan het maximaal benutten van verkeersluwe periodes, het combineren van klein onderhoud, en het streven naar grootschalige integrale bestekken.

Verder worden wegen bij hun aanleg of reconstructie zo ingericht dat onderhoud er volgens het 4/0-systeem kan worden uitgevoerd. Hierbij worden vier rijstroken aan de ene kant van de middenberm geheel afgesloten, en het verkeer over de vier aan de andere zijde geleid. Voor de invoering van het systeem is een bedrag van f. 100 miljoen gereserveerd.

Reageer op dit artikel