nieuws

Utrecht: goedkope huurwoningen Vinex-locaties in de knel

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht betwijfelt sterk of zij op de grote Vinex-woningbouwlocaties Leidsche Rijn bij Utrecht (30.000 woningen) en Vathorst bij Amersfoort (7000 huizen) nog wel genoeg betaalbare huurwoningen uit de grond kan laten stampen.

Het streven naar 30 procent sociale woningbouw komt ernstig in het gedrang nu de Utrechtse portie uit het zogeheten budget Besluit Woninggebonden Subsidies door het kabinet is teruggebracht tot f. 18 miljoen gulden. In 1995 bedroeg deze subsidie nog dertig miljoen.

Dat melden Gedeputeerde Staten van Utrecht in een reactie op de rijksbegroting.

Het college zegt zich grote zorgen te maken. De nieuwbouwwijken dreigen alleen voor de hoger betaalden bereikbaar te worden. Zo’n ontwikkeling zou een – verdere – tweedeling tussen arm en rijk in de hand werken, wat de leefbaarheid van de steden niet ten goede komt.

Reageer op dit artikel