nieuws

Unidek mijdt beurs: “We financieren zelf onze groei” Systeembouw enige manier om betaalbare woningen te bouwen

bouwbreed

De traditionele woningbouw is te kapitaalintensief. Voor de groeiende vraag naar goedkopere woningen moet daarom een andere oplossing worden gezocht. “De toekomst is assembleren op de bouwplaats. Alleen op deze wijze van bouwen ke er betaalbare huizen worden neergezet”, is de mening van Hendrik van Dijk, directeur/eigenaar Unidek Beheer. Ook voor de architect heeft hij een boodschap. “Die moet veranderen van kunstenaar in een industrieel ontwerper.”

Hendrik van Dijk houdt van techniek, heeft een prikkelende visie op de bouw en is een excellent verkoper. Mix deze drie ingredienten en je hebt de pijler waar het succes van Unidek op rust: een bouwsysteem dat zichzelf verkoopt. Het bedrijf bouwt hoofdzakelijk bedrijfshallen. Via bouwdochter Volumebouw worden deze door geheel Nederland neergezet. Naast de halffabrikaten als de EPS-daken- en wandplaten zorgt de realisatie van bedrijfshallen voor een belangrijke inkomstenbron.

Net als kunststofverwerker Wavin heeft Unidek namelijk de laatste jaren last van de gestegen grondprijzen. In combinatie met de toegenomen concurrentie is het resultaat daardoor gedaald van f. 9,7 miljoen in 1993 naar f. 3,9 miljoen in 1995. Het prijsverval sinds 1992 was meer dan 12 procent. De omzet ontwikkelde zich in dat laatste ook marginaal tot f. 232,59 miljoen in 1995. Van Dijk gaat er vanuit dat het resultaat zich weer richting de f. 10 miljoen zal bewegen. “1995 Is nu al goed te noemen. De winst zal verdubbelen”, stelt Van Dijk zeker.

Vastgoed een last

Om potentiele klanten te lokken, en zo voor een constante opdrachtenstroom te zorgen financiert Unidek zelf ook bedrijfsgebouwen. “Amerikaanse concerns gaan nooit langdurige huurcontracten aan. Vastgoed is voor hun een last. Om aan die wens tegemoet te komen, verhuren wij het gebouw. Zo houdt men vastgoed off balance”, aldus ir B.V.A.M. van der Schoot, rentmeester Unigoed, die stelt dat dit geen poontwikkeling is. “Voor de financiering zorgen pensioenfondsen, banken en andere financiers. Wij kopen grond aan, regelen de vergunningen, bouwen en als het moet doe we ook de inrichting.”

Van der Valk

Van Dijk heeft deze activiteiten ondergebracht in tientallen BV’s (Unikoop een tot veel), die vervolgens allemaal Unigoed als moeder hebben. Deze is op haar beurt weer onderdeel van het administratiekantoor die ook de andere activiteiten van Van Dijk beheert. Unigoed heeft volgens Van der Schoot nu voor f. 120 miljoen aan bedrijfsonroerendgoed in portefeuille. “Het rendement is heel acceptabel. Daarnaast hebben we f. 100 miljoen in ontwikkeling, waarvan f. 20 tot f. 30 miljoen nu wordt gerealiseerd.”

Net als bij de horeca-familie Van der Valk wordt bijna alles zelf gemaakt. Onder de Unidek-vlag functioneren vele tientallen dochters op het vlak van bijvoorbeeld staalbouw, brandbeveiliging, luchtbehandeling en aluminium ramen en deuren. Van Dijk: “Heien en het maken van de fundering laat ik over aan andere. De rest wordt voor het grootste deel door een van mijn bedrijven gemaakt, zodoende zijn we in staat een zeer hoge kwaliteit aan te bieden.”

De methode van bouwen is ook toepasbaar gemaakt voor kantoren (Volumebouw Kantoren) en woningen (Volumebouw Woningen). Er zijn inmiddels twee kantoor gebouwd en in Heerhugowaard is men betrokken bij de realisatie van zestig zogenaamde Primeurwoningen. Om op het werkterrein van de woningbouw meer ervaring op te doen, nam men de failliete boedel van Citta Romana over.

“Deels waren we erbij betrokken als leverancier van kozijnen”, aldus Van Dijk. “We denken dat betaalbare woningbouw alleen nog via de methode van assembleren gemaakt ke worden. De traditionele methode is te duur en te tijdrovend. In geconditioneerde ruimtes wordt alles vervaardigd en in hoog tempo op de bouwplaats, zonder steigers, in elkaar gezet. Architecten zullen moeten gaan wennen aan deze wijze van bouwen. Zij zullen industrieler moeten gaan denken.”

Toponderneming

Van Dijk is van mening dat in Europa plaats is voor hoogstens tien van dergelijke grote systeembouw-ondernemingen. Unidek heeft al activiteiten in Duitsland en Frankrijk. De komende jaren zal er een schoning plaatsvinden. De Unidek-baas is er zeker van dat hij tot de Europese top zal gaan behoren. “We zijn nu al marktleider in de Benelux op gebied van isoleren en systeembouwen. Om het Europese niveau te bereiken zullen we productie en verkoop centraal regelen. Decentraliseren kost teveel geld.”

De groei van activiteiten zal de onderneming geld gaan kosten. Van Dijk piekert er niet over om naar de Amsterdamse Effectenbeurs te gaan. “Want dan kan ik niet vrijuit praten over de dagelijkse veranderingen in het bedrijf. Een groei van 30 tot 40 procent (cashflow is f. 20 miljoen red.) per jaar is te financieren vanuit onze eigen middelen. De ontwikkeling wordt eerder geremd door het opleiden van vakbekwame mensen. Wil je dit goed doen dan kost dat eenmaal tijd.”

Reageer op dit artikel