nieuws

Toelevering voorbereid op vergaande informatisering

bouwbreed Premium

De toeleverende bouwmaterialenhandel verwacht een snelle en vergaande automatisering van de communicatie tussen industrie, handel en bouwbedrijven. Vooral kleinere en middelgrote aannemers zouden daarvan ke profiteren. Zij ke dan veel efficienter inkopen.

Het enige probleem is, dat men in de bouw gewend is aan een persoonlijke benadering. Prijzen komen in een persoonlijk gesprek tot stand. Die ‘human touch’ kan niet door een geautomatiseerd systeem overgenomen worden. Het is dus zaak de informatisering zo vorm te geven, dat er ruimte blijft voor het persoonlijke contact tussen aannemer, bouwmaterialenhandel en industrie. Die conclusie valt althans te trekken uit het rondetafelgesprek, dat werd gehouden door Cobouw. Het gesprek vond plaats in het bedrijfsrestaurant van uitgeverij Ten Hagen en Stam, hoog boven de Utrechtsebaan te Den Haag.

Volgens D.F. Regenbogen, directeur van BouwCenter Organisatie BV te Woerden, een overkoepelende organisatie van 40 bouwhandelaren, is het noodzakelijk om in zeer hoog tempo te automatiseren. Vooral de kleine aannemer kan daar geweldig van profiteren, stelde hij.

Traditionele vraag

Regenbogen wees erop, dat het bestellen van bouwmaterialen niet langs onpersoonlijke weg kan gebeuren. Via een dataline krijgt een inkoper immers geen antwoord op de traditionele vraag “wie is het goedkoopste?”. Daarvoor is een persoonlijk gesprek de aangewezen weg. Voor het midden- en kleinbedrijf is het echter ook aantrekkelijk om een breed pakket materialen en producten op een adres te vinden, waar de aannemer ook advies kan krijgen.

Volgens drs. M.P. Wabeke, directeur van HCP-EDIBouw te Driebergen, kan er aan de communicatie in de bouw nog veel worden verbeterd. Door gebruik van barcodes, bestellijsten en eenduidige informatie kan de efficientie enorm toenemen. Voorwaarde is wel, dat de verschillende organisaties samenwerken. Zij ke gebruik maken van de procedures voor elektronische communicatie die door HCP-Edibouw zijn opgesteld.

Niet op de agenda

Wabeke stelde dat de systeemhuizen nieuwe ontwikkelingen moeten initieren, omdat de bouw het onderwerp zelf laat liggen. “Op de meeste agenda’s van directie-overleg ontbreekt het punt automatisering.”

Volgens sommigen is het de na-oorlogse generatie die de ontwikkeling van de automatisering tegenhoudt. Wabeke merkte in dit verband op, dat de jeugd met computers opgroeit en geen last heeft van een drempel, zoals de oudere generatie. Volgens ing. D. Lahuis, directeur van het Rockwool Business Centre Dak en Conrock te Roermond, zal daarom in de toekomst het kleinbedrijf zelfs sneller gaan automatiseren dan het grootbedrijf. Lahuis twijfelt niet aan de noodzaak van een snelle informatisering.

Cultuur belemmerend

De communicatie in de bouw wordt steeds complexer en het traditionele improviseren zal steeds meer verdwijnen. De cultuur vormt wel een belemmering, vindt Lahuis. Die is teveel gericht op ‘verdeel en heers’- en machtsverhoudingen. Bedrijven zijn vanwege hun historisch gegroeide achterdocht en concurrentie niet goed in staat met elkaar te overleggen. Toch ziet Lahuis de ontwikkeling van de informatisering als onvermijdelijk. Er komt volgens hem een enorme versnelling van de automatisering aan, in het bijzonder op het gebied van de communicatie tussen producent, distributeur en aannemer. Deze mening wordt gedeeld door C. Kakes, algemeen directeur van Bouwbedrijf Kakes te Zaandam. “Over vier jaar komt de volgende golf mensen die helemaal doordrongen zijn van informatisering. Dan ontstaat er een heel andere cultuur.”

Reageer op dit artikel