nieuws

Tilburg wil studie naar bedrijventerrein aan A58

bouwbreed Premium

Tilburg wil een grootschalig bedrijventerrein aan de A58. Het gemeentebestuur heeft hiervoor twee locaties in gedachten: Wijkevoort en Gilze-Zuid. Een studie moet uitwijzen welke van de twee de beste is.

Het besluit van Tilburg volgt op de startnotitie Corridorstudie bedrijventerreinen A58/A65 regio Tilburg. Hierin zijn voorstellen gedaan om in overleg met het samenwerkingsverband Midden Brabant te kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden van een logistiek-industrieel bedrijventerrein in de regio. Uitgangspunt daarbij is dat het terrein in de directe nabijheid van de Rijksweg A58 komt te liggen.

Wel werd er in de notitie diverse eisen aan de potentiele locaties gesteld. Zo moeten de beschikbare terreinen groter zijn dan 100 hectare en op maximaal vijf minuten van een knooppunt op de A58 liggen. Verder dienen de locaties ruimtelijk en ecologisch inpasbaar te zijn en moeten ze over uitbreidingsmogelijkheden beschikken. Uit deze startnotitie komen Wijkevoort en Gilze-Zuid voor nader onderzoek in aanmerking. Verder wordt in de notitie ook een terrein bij Moergestel als interessant bestempeld.

Niet bekend

Onjuist

Overigens haast de Brabantse gemeente zich te melden dat het college van B en W met het aanwijzen van Wijkevoort en Gilze-Zuid als studielocaties er geen definitieve keuze is gemaakt. “Het doen van een nadere studie naar diverse locaties kan de indruk wekken, dat andere onderzoeken die momenteel naar de economische potenties van de oost-west vervoerscorridor in Brabant worden verricht – zoals die van de Commissie Brokx- – niet meer nodig zouden zijn. Dit is onjuist”, aldus Tilburg.

De vervolgstudie moet slechts meer informatie opleveren over de mogelijkheden voor een dergelijk terrein in Midden-Brabant. “De Commissie Brokx kan verder bekijken of al dan niet met deze locatie kan worden verder gegaan.”

Reageer op dit artikel