nieuws

SP wil beter onderhoud kanalen

bouwbreed

De Socialistische Partij wil dat minister Jorritsma snel het achterstallig onderhoud aan de vaarwegen aanpakt. Tweede-Kamerlid Poppe vraagt de minister extra maatregelen te nemen om onder alle omstandigheden de gegarandeerde vaardiepte voor alle hoofd- en nevenvaarwegen in stand te houden. Zeker als het kabinet ernaar streeft het binnenvaartvervoer te bevorderen, aldus Poppe.

Volgens de SP slaagt Rijkswaterstaat er niet in het kanaal Wessem-Nederweert/Zuid-Willemsvaart op diepte te houden. Het kanaal is pas over twee maanden weer in beide richtingen bevaarbaar. Rijkswaterstaat bracht de vaardiepte aanvankelijk terug tot 1,5 meter. Dat leidde tot protesten van binnenschippers. De dienst stelde vervolgens op het kanaal eenrichtingsverkeer in.

Volgens Poppe staat de ondiepte tussen Someren en Nederweert niet op zichzelf. Door het onbreken van voldoende stortcapaciteit wordt het baggerwerk bij kleine kanalen al jarenlang verwaarloosd.

Rijkswaterstaat geeft daarom noodgedwongen voorrang aan baggerwerk op de Maas en de grote kanalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels