nieuws

Slechts kleine bezuiniging op VROM-begroting

bouwbreed

Op de VROM-begroting voor 1997 wordt f. 31,5 miljoen bezuinigd, oplopend tot f. 113,6 miljoen in 2000. De bezuiniging op het budget van het Besluit woninggebonden Subsidies leidt tot een verlaging van de verplichtingenraming van f. 70 miljoen met ingang van 1996.

Voor nieuw beleid is in 1997 f. 43 miljoen uitgetrokken, f. 8 miljoen voor de stimulering van de herstructurering van de woningvoorraad, f. 35 miljoen voor bodemsanering.

Dit laatste is het tweede deel van de in totaal f. 100 miljoen die er in het Regeerakkoord extra is toegekend aan bodemsanering.

Volkshuisvesting

De volkshuisvesting is en blijft het grootste beleidsterrein met f. 5,7 miljard. Individuele huursubsidie slokt daar het meest van op: f. 2,55 miljard, de stadsvernieuwing is met f. 1 miljard goede tweede.

Reageer op dit artikel