nieuws

‘Schurmann’ in Bonn wordt afgebouwd

bouwbreed

Het Schurmann-gebouw in Bonn wordt afgebouwd. Minister Topfer van Bouwzaken en zijn collega van Financien Waigel zijn het – mede onder druk van Bondskanselier Kohl – eens geworden. Het door hoogwater beschadigde gebouw wordt gesaneerd en voor de Deutsche Welle (de Duitse equivalent van de Wereldomroep) geschikt gemaakt.

Met de overeenstemming is een eind gekomen aan een maandenlange touwtrekken rond de ruine, die nu al zo’n duizend dagen onaangeroerd in het regeringscentrum van Bonn ligt.

Voor de afbouw is DM 480 miljoen beschikbaar, het saneren kost nog eens DM 100 miljoen.

Het Schurmann-gebouw is eind 1993 door hoogwater getroffen toen de Rijn buiten zijn oevers trad. Tegen HBW, de dochter van HBG is herhaardelijk gedreigd met een schadeclaim van f. 240 miljoen, omdat een waterkering niet of niet voldoende effectief zou zijn. De claim is nog steeds niet officieel ingediend.

De overeenstemming tussen Topfer en Waigel komt eerder dan verwacht. Kohl had aangekondigd in het kabinetsberaad van 25 september knopen te zullen doorhakken.

Reageer op dit artikel