nieuws

Schadevergoedingen door sneltram Capelle verdubbeld

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag heeft het gemeentebestuur van Capelle op de vingers getikt in een kwestie rond schaderegelingen voor mensen die langs de sneltram wonen. Gevolg hiervan is dat de schadevergoeding, die hen eerder door het gemeentebestuur was toegekend, bijna verdubbeld wordt.

Op grond van artikel 49 uit de landelijke Wet op de ruimtelijke ordening ke mensen aanspraak maken op een schadevergoeding als ze worden benadeeld door een nieuw bestemmingsplan. De schade wordt alleen toekend als het gaat om niet voorzienbare ontwikkelingen.

Bewoners van panden langs het nieuwe sneltramtrace in Capelle deden een beroep op de regeling; hun claims varieerden tussen de f. 20.000 en f. 85.000. Omdat de baan voor de sneltram verhoogd is aangelegd, klagen ze over verlies aan privacy. Voorts zou er sprake zijn van meer geluidsoverlast en in enkele gevallen van schaduwhinder.

Deskundigenoordeel

Een door het gemeentebestuur ingestelde schadebeoordelingscommissie kwam in 1992 tot de conclusie dat er claims toegewezen konden worden. De commissie stelde voor de waardevermindering van de huizen te bepalen en daar 80 procent van te vergoeden. Ongeveer twintig procent zou voor rekening van de huiseigenaren moeten komen omdat een ieder nu eenmaal moet rekenen met enige ontwikkelingen op planologisch gebied.

Na het door de commissie uitgesproken oordeel besloot het gemeentebestuur twee deskundigen in te schakelen, die met een aantal opmerkelijke uitspraken kwamen. Zij noemden Capelle aan den IJssel een forensengemeenten. Iemand die daar woont, moet rekening houden met infrastructurele ontwikkelingen, stelden zij.

Voorts zouden de omwonenden er ook mee hebben moeten rekenen dat een eventueel aan te leggen trambaan verhoogd zou worden aangelegd. In het nabij gelegen Rotterdam zijn immers grote delen van het metro-trace verhoogd aangelegd. Uit discussie binnen de gemeente en uit oude bestemmingsplannen hadden de omwonenden ook ke afleiden dat er een sneltram op komst was, aldus de deskundigen.

Uiteindelijk kwamen ze dan toch ook tot de conclusie dat de omwonenden recht hadden op een, zij het geringe, schadevergoeding. Op grond van dit deskundigenoordeel stelde het gemeentebestuur bedragen vast tussen de f. 14.000 en de f. 29.000.

Succesvolle actie

De omwonenden pikten het niet en stapten naar de Raad van State. Dat bleek een succesvolle actie. De rechters van de Raad van State stellen vast dat voor 1989 de sneltram niet zonder een bestemmingsplanwijziging aangelegd kon worden. Er is wel veel discussie over de tram geweest, maar even zo vele routes zijn de revue gepasseerd.

In redelijkheid hebben de inwoners van Capelle geen rekening hoeven houden met de aanleg van de sneltram, vinden de rechters van de Raad van State. Zij komen daarom tot schadevergoedingen die gemiddeld genomen bijna dubbel zo hoog zijn als de gemeente voor ogen had.

Reageer op dit artikel