nieuws

SBR past Nationaal pakket aan na bezwaren kunststeen-bedrijf

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) zal in de eerstvolgende aanvulling op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen voor de woningbouw een aantal wijzigingen aanbrengen in passages over kunststeen.

Aanleiding hiervoor zijn de bezwaren die kunststeen-fabrikant Holonite uit Halsteren heeft gemaakt op de manier waarop zijn producten in het pakket zijn opgenomen. De producten van Holonite waren in 1995 in de actualisering van de Handleiding Duurzame Woningbouw van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting gepromoveerd van de categorie ‘te vermijden’ naar categorie ‘keuze 2’ wat betreft gebonden natuursteen en ‘keuze 3’ wat betreft kunststeen.

Voorkeur wijzigt niet

Een dergelijke opwaardering vond Holonite-directeur J.C.M. Ciliacus echter niet terug in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

Hij trok daarom bij de SBR aan de bel en vond in zoverre gehoor dat de samenstellers van het Nationaal pakket toegaven dat ze “niet honderd procent zorgvuldig zijn geweest” en de fouten zullen herstellen. Ir. J. Vingerling van de SBR haast zich echter daaraan toe te voegen dat de producten van Holonite er door deze aanpassingen niet beter afkomen. “De voorkeursvolgorde in het pakket wijzigt niet. De voorkeur blijft uitgaan naar het gebruik van keramische materialen, prefab beton en natuursteen.”

Kunststeen wordt in het Nationaal pakket zelf niet genoemd. De aanpassingen betreffen twee passages in de toelichting. Op specificatieblad S239 wordt de zin ‘Het meest gebruikte product, kunststeen dorpels, bevat een hoog gehalte aan polyesterhars’ geschrapt. Daarmee is dit specificatieblad in overeenstemming gebracht met dat over raamdorpels, dat ook geen informatie over kunststeen vermeldt.

Bouwkosten

In beide specificatiebladen zal verder worden vermeld dat natuursteen producten voor honderd procent uit massief natuursteen moeten bestaan.

Ook aan een tweede bezwaar van Holonite zal de Stichting Bouwresearch tegemoet komen. In het kostenoverzicht van het Nationaal pakket, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het effect is op de bouwkosten als een opdrachtgever beslist de dorpels in natte ruimten uit te voeren in natuursteen of keramische tegels, zal in plaats van de merknaam Holonite ‘gebonden natuursteen of kunststeen’ als referentie voor de gangbare praktijk worden vermeld.

Reageer op dit artikel