nieuws

Rotterdam krijgt waarschijnlijk ‘popverzamelgebouw’

bouwbreed

Na jaren van vertraging en onzekerheid is de realisering van een popverzamelgebouw in Rotterdam een forse stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor deze voorziening f. 2,4 miljoen uittrekken. Als de gemeenteraad binnenkort met het voorstel instemt, dan kan het uit 1990 daterende ontwerp voor deze langverwachte culturele voorziening ter hand worden genomen. De totale kosten worden geraamd op f. 5,8 miljoen.

Het Rotterdamse popverzamelgebouw moet volgens plan verrijzen aan de Boompjeskade, die uitzicht biedt op de Maas. Na lang aarzelen viel de keuze op deze lokatie omdat daar nauwelijks geluidsoverlast te verwachten valt. Het ontwerp voor het gebouw voorziet in ruime faciliteiten voor amateur-popmuzikanten. Zo moeten groepen er ke repeteren, optreden en studio-opnamen maken. Als bindende factor voorziet het ontwerp in een horecavoorziening.

Voor de nieuwe muziektempel moeten drie bestaande ruimten worden samengevoegd. Muzikantencentrum Via Ritmo en de Jazzbunker worden verbouwd en het belendende pand van het Ontwikkelingbedrijf Rotterdam moet als kantoor dienst doen. Behalve over deze gecombineerde oppervlakte van 1000 vierkante meter is het de bedoeling nog eens 600 vierkante meter extra ruimte te creeren. Verder wil de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam er haar popwerkplaats onderbrengen en cursussen verzorgen. Tenslotte moet ook podium de Vlerk in het verzamelgebouw opgaan.

Reageer op dit artikel