nieuws

‘Rooie’ werkgeversclub strijdt voor eenheid in bouwbranche

bouwbreed

Wolf van Pelt is deze maand een kwart eeuw secretaris van AVBB Waterweggebied. Deze regionale werkgeversclub in het Rijnmondgebied is het voorbeeld van hoe een tot op het bot gespleten branche kan samenwerken. “Voor mijn pensioen zullen alle belangengroepen landelijk onder een paraplu zijn gebracht”, meent de 51-jarige Van Pelt, met om zijn nek de onafscheidelijke ‘vleugelmoer’. “Hoe het moet, ke ze hier in Schiedam afkijken.”

Onder de rook van een jeneverstokerij en een glasfabriek heeft Van Pelt zijn tenten opgeslagen. Specerijendampen, voor de bereiding van jenevers, drijven deze ochtend de straat in waar het Bouwhuis Rijnmond staat. Naast de entree hangen de borden waar het AVBB-Waterweggebied voor staat: NVOB, VGBouw, Nabu, Bolegbo, NVB, NVWB, VAGWW en VBKO. Daarnaast zijn er nog huurders in de sfeer van de opleidingen en SAB-Holland-Zuid.

“Ik weet nog dat we een kleine twee jaar na onze oprichting, dat was op 1 januari 1973, bezoek kregen van S.J. Eijkelenburg, de toenmalige voorzitter van het landelijke AVBB”, verhaalt Van Pelt met een duidelijk zichtbaar genoegen. “Hij was teleurgesteld over dit initiatief. De AVBB-voorman verzocht beleefd toch dringend om er mee te stoppen. Dat deden we natuurlijk niet. Wat in die dagen bij het AVBB in Den Haag de opmerking ‘de rooie afdeling’ ontlokte. Het voordeel is dat groot, middel en klein collegiaal met elkaar samenwerken en zo tot kennis uitwisseling komt. Daarnaast doen we individuele en collectieve belangenbehartiging.”

Van Pelt is uiterst tevreden dat men gewoon is doorgegaan. Niet alleen is het uniek dat een huis onderdak biedt aan alle sectoren en brancheorganisatie, maar ook aan een voor de regio heel belangrijk opleidingsinstituut, Rijnmond-Bouw (RMB). In 1977 werd deze commerciele dochter van AVBB-W gestart als arbeidsreserve – vergelijkbaar met de havenpool – en opleidingsschool. Voor ogen stonden de bedrijfsscholen van grote werven als Verolme en Wilton Fijenoord. “Helaas bestaan die bedrijfsscholen niet meer, maar het RMB loopt als een trein”, vertelt Van Pelt met grote passie. Want sinds zijn eerste baan bij een schriftelijk opleidingsinstituut, “AVBB-W is mijn tweede werkgever”, heeft hij een groot deel van zijn werkbare leven ingezet voor het opleiden van mensen in en voor de bouw. “Goed opgeleide bouwvakkers en stafmedewerkers zijn de basis van onze sector en dat is al 25 jaar zo”, meent hij, om door te gaan met een van zijn problemen. “Alleen kampen we echter als bedrijfstak met een imago-probleem. Er bestaat een beeld dat een bouwvakker een ruige zwerver is, die vanaf de stelling naar alle vrouwen staat de fluiten. De instroom is daardoor niet voldoende en dat wordt ook nog eens versterkt door de teloorgang van het technisch onderwijs.”

Uitzendwerk

Van Pelt tracht via AVBB-W en RMB dit beeld recht te zetten. “Jonge mensen die bij ons in de opleiding komen, krijgen gegarandeerd een baan. We zijn een soort uitzendorganisatie. Als na de opleiding de mensen niet direct een baan krijgen, nemen wij ze op en worden ze tijdelijke op poen gezet net zolang tot ze een baan vinden.” Van Pelt vindt daarom de discussie over het uitzendverbod niet meer van deze tijd. “Aannemers hebben heden ten dage een vast bestand van hoogwaardige vakmensen. Slechts voor de pieken lenen ze in. In 25 jaar is hun visie op personeelszaken wel veranderd. Werkgevers sluiten veel en veel meer langjarige dienstverbanden af om zo de bekwaamheid binnen het bedrijf te houden. Overigens lenen onze leden met grote regelmaat collegiaal in- en uit.”

Hij ergert zich aan de ontwikkeling dat werklozen via Melkert-banen worden ingezet in de bouw. “Onze bedrijven worden soms onder dwang, anders mogen zij niet bouwen, gedwongen werklozen op te nemen. In combinatie met de klusbedrijven vind ik dat een slechte ontwikkeling omdat het ten koste gaat van werkgelegenheid in de branche. Werkloosheid moet worden aangepast maar dan op een grondige manier. Deze Melkert-baners staan na het po weer op straat.”

Duurzaam bouwen

In 25 jaar belangenbehartiging is er volgens de secretaris veel gebeurd. “Een aannemer is nu veel meer ondernemer. Hij moet zelf nu de boer op om poen de acquireren. Het aardige is dat we daar ook opleidingen in geven. In de begin jaren zeventig was er sprake van stadsvernieuwing en de aanleg van de eerste metro, dat werk kwam naar de aannemers toe. Nu wordt ons werk ingenomen door de bestudering van de zeer gecompliceerde wet- en regelgeving. De gemeente Rotterdam wil duurzaam bouwen opnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Ook de koepel van woningcorporaties in onze regio wil dat. Onze taak is om te zorgen dat het niet te nadelig uitwerkt voor onze lidbedrijven. Zo wilden de corporaties verder gaan dan de dubo-leidraad van Tommel. Door te onderhandelen is er een resultaat uitgerold dat goed is voor het collectief. Bij de corporaties in de regio Rijnmond hebben we ook onze zorg uitgesproken over het feit dat ze te weinig aan groot onderhoud doen. Ze zetten wel geld opzij maar komen niet met werk af.”

Wolf van Pelt.

Foto: Levien Willemse

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels