nieuws

Roermond wil aanpassing Deltawet

bouwbreed Premium

Het gemeentebestuur van Roermond heeft minister Jorritsma verzocht de Deltawet zodanig aan te passen, dat bij de bouw van de kaden voor Roermond-centrum en de Voorstad Sint Jacob, de aanleg van een Groene Rivier als een doorsteek bij de Steelhaven mogelijk is.

De provincie is voorstander van het graven van een Groene Rivier die bij hoog water het overtollig water van de Roer afvoert naar de Maas. Roermond is voorstander van het graven van een by-pass die dit overtollig water afvoert via de Steelhaven naar de Maas. In beide gevallen moet de Roer boven- en benedenstrooms tijdelijk afgedamd ke worden. Roermond wil dat Jorritsma beide mogelijkheden toestaat omdat over een deel van de kadeplannen nog geen overeenstemming is tussen de gemeente Roermond, het waterschap Roer en Overmaas en de provincie. Roermond vreest bij het aanleggen van de groene rivier, schadeclaims van de bewoners van het Hammerveld-West. De gemeente sluit niet uit dat 28 woningen aan de Abdis Aleydisstraat niet gebouwd ke worden. De helft van de bouwkavels is reeds verkocht.

Het advies van de VVD-fractie in de gemeenteraad om via de rechter uitvoering van de kades af te dwingen acht Roermond juridisch niet mogelijk omdat de plannen wettelijk nog niet zijn vastgesteld.

Reageer op dit artikel