nieuws

‘Regio Twente is beter af als provincie’

bouwbreed

Twente kan beter een provincie worden dan onderdeel blijven van Overijssel. Dat is de reactie van het dagelijks bestuur van de Regio Twente op het standpunt van Gedeputeerde Staten van Overijssel over de bestuurlijke toekomst van Twente. GS zijn tegen een provincie Twente.

Die past niet in een tijd van schaalvergroting en de behoefte aan regio’s die in Europa voldoende invloed hebben; het opdelen is bovendien te duur.

GS concentreren zich volgens het dagelijks bestuur van de Regio Twente op de problematiek van de steden Almelo, Enschede en Hengelo. Door afzonderlijke overeenkomsten van de provincie dreigen deze drie terug te vallen op het behartigen van uitsluitend eigen belang, waardoor het regionaal belang op de achtergrond komt. Krachtige sturing op regionaal niveau kan dat voorkomen, te meer omdat Twente met ruim 600.000 inwoners economisch en maatschappelijk een geheel vormt.

Het plan van GS om taken in Twente door een intergemeentelijk samenwerkingsverband te laten uitvoeren staat volgens het regiobestuur haaks op het beleid van het kabinet om het bestuur in Nederland te beperken tot drie lagen (gemeente, provincie en rijk). Bovendien ontstaat er een organisatie waarop onvoldoende democratische controle is. Het regiobestuur heeft laten uitrekenen dat de vorming van de provincie Twente grotendeels zonder extra kosten kan verlopen.

Provinciale Staten van Overijssel nemen 9 oktober een standpunt in. De Regioraad Twente (waarin de Twentse gemeenten zitten) heeft zich eerder dit jaar al uitgesproken voor een provincie Twente. Minister Dijkstal heeft al laten weten zich niet te ke voorstellen dat Twente wel en Rotterdam geen provincie wordt. Het laatste woord is aan het parlement.

Reageer op dit artikel