nieuws

Randstadprovincies vragen f. 56 miljard voor strijd tegen files

bouwbreed

De vier Randstadprovincies, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland vinden dat er de komende tien tot vijftien jaar f. 56 miljard moet worden uitgegeven om de Randstad bereikbaar te houden. Dat is zo’n f. 26 miljard meer dan het rijk van plan is. Bovendien moeten poen sneller worden uitgevoerd.

Deze dringende oproep deden de provincies gisteren aan de Tweede Kamer. Zij willen vooral geld investeren in openbaar vervoer. In het spoorwegennet, buslijnen en railvervoer moet volgens de provincies bijna f. 30 miljard worden gestopt. In de plannen van het rijk zit slechts f. 9,5 miljard. Deze getallen zijn overigens exclusief de hoge snelheidslijn.

Zo is er volgens de vier alleen al f. 20,5 miljard nodig voor het uitvoeren van diverse regionale openbaar vervoerpoen. Daarbij gaat het in Utrecht om Randstadspoor, Randstadrail in Zuid-Holland en Sternet in Noord-Holland. Het rijk heeft voor deze poen f. 4,5 miljard gereserveerd.

Ook de snelwegen verdienen verbetering, zo vinden de provincies. Daarbij moet “absolute prioriteit” worden gegeven aan de verbindingen met het achterland. Daarbij gaat het in feite om alle grote verbindingen, A1, A2, A4, A6 (doortrekking naar A9), A12 en A15.

De provincies hebben hun plannen gisteren aan de Tweede Kamer gepresenteerd in hun brochure Randstad Infrastructuur Verkeer en Vervoer. Daarin geven zijn aan hoe de infrastructuur zich tot 2010 moet ontwikkelen.

Files blijven

Aanleiding is de nota van minister Jorritsma ‘Samen werken aan bereikbaarheid’. Daarin wordt geconstateerd dat ondanks alle maatregelen er files zullen blijven in de Randstad. De vier provincies achten dit onaanvaardbaar. Daarom zijn forse investeringen nodig om de Randstad bereikbaar te houden.

Via internet praten over filebestrijding

Burgers, overheid en belangenorganisaties ke vanaf 1 oktober met elkaar via Internet in discussie over de bestrijding van files. Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat opent die dag het digitale verkeersplein. Dit staat in het personeelsblad Profiel van het ministerie.

Het verkeersplein is vooral bedoeld om het publiek aan het debat te laten deelnemen. Het ministerie wil hiermee duidelijk maken dat filebestrijding een maatschappelijk probleem is en niet alleen een zaak is van de overheid. Op het verkeersplein kan ook informatie over verkeer en vervoer worden opgevraagd.

Elke maand is er een stelling waarop men kan reageren. Die van oktober luidt: “Het feit dat men mobiliteit als een grondrecht beschouwt, is verkeerd. Zo worden files nooit opgelost.”

Het Internetadres van het digitaal verkeersplein is:

http://www.dgv.minvenw.nl/@dvp/

Reageer op dit artikel