nieuws

Opslag baggerspecie in Zaanstad en Naarden

bouwbreed

De provincie Noord-Holland gaat baggerspecie opslaan en ontwateren in stortlocaties in Nauerna te Zaanstad en Hollandse Brug te Naarden. Deze plaatsen hebben hiervoor voldoende ruimte omdat door hergebruik van afval en het in gebruik nemen van verbrandings- en slibdrooginstallaties er minder afval gestort hoeft te worden.

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend gemaakt.

“Stortlocaties voor definitieve opslag van verontreinigde baggerspecie blijven echter nodig, ook als in de toekomst meer baggerspecie verwerkt en nuttig teogepast kan worden”, aldus een toelichting van GS. In dit verband wordt bekeken op welke plekken deze opslagplaatsen ke worden gebouwd. Er wordt onder meer onderzocht of in het IJmeer zoete bagger kan worden opgeslagen.

Het onderzoek naar de mogelijkheid om baggerspecie opnieuw te gebruiken in civiel-technische werken stuit op problemen. Doordat de baggerspecie te weinig zand bevat en eerst ontwaterd moet worden, gaat de voorkeur veelal uit naar herbruikbare grond omdat deze goedkoper is.

“De provincie wil daarom samen met de betrokken partijen een hergebruikorganisatie voor baggerspecie oprichten, die vraag en aanbod op elkaar kan afstemming”, aldus Gedupteerde Staten.

Volgens GS is er extra geld nodig voor de sanering van ernstig vervuilde waterbodems omdat schone bagger vervuild kan raken doordat het in contact komt met verontreinigde baggerspecie in de omgeving.

Reageer op dit artikel