nieuws

Ontwikkeling huizen in Emmen’s recreatiegebied

bouwbreed

‘Parc Sandur’ het prestigieuze water- en recreatiegebied bij Emmen krijgt achthonderd woningen voor permanente bewoning. “Het marktonderzoek naar de belangstelling voor deze woningen is dusdanig dat we het aantal voor permanente bewoning durven te verdubbelen”, aldus D. Wessels, voorzitter raad van bestuur Kondor Wessels Groep. Daarnaast telt het po nog eens vierhonderd recreatiewoningen. Met de totale ontwikkeling is ruim f. 370 miljoen gemoeid.

Aan de zuidrand van Emmen wordt momenteel ongeveer 420 hectare akkerland omgeploegd. Dit nu nog voor een deel desolate gebied wordt in een paar jaar tot Parc Sandur omgetoverd. Een deel van Parc Sandur gaat bestaan uit een 120 hectare merengebied, een dagstrand met bossen, een kanobaan en wandel- en fietspaden. Deze onderdelen zijn voor het publiek vrij toegankelijk. In de realisering van deze onderdelen steekt de gemeente Emmen bij elkaar f. 40 miljoen. De bedoeling is dat deze publieke delen binnen twee jaar klaar zijn.

Het private deel van Parc Sandur dat door Loostad bv, een volle dochteronderneming van Kondor Wessels Groep nv, wordt ontwikkeld bestaat uit vierhonderd recreatiebungalows, een centrumgebied met voorzieningen als een overdekt zwembad, supermarkt, restaurants, sporthal, golfcentrum, midget golfbaan en een receptie- en beheerskantoor. Verder moet er een camping komen met ongeveer vierhonderd seizoen- en passantenplaatsen.

Woonpark

Het laatste onderdeel van het recreatiegebied betreft WoonParc Sandur. Aanvankelijk zouden hier in eerste aanzet vierhonderd huizen voor permanente bewoning worden gerealiseerd. Gisteren bij de starthandeling van het po maakte D. Wessels lid Raad van Bestuur van de Condor Wessels Groep bekend, dit laatste aantal te willen verdubbelen. “De prognoses zijn van dien aard dat we het aandurven in totaal 1200 woningen, waarvan 800 voor permanente bewoning te gaan bouwen.”

Niet bekend

Recreatiewoningen

Met de verkoop van de recreatiewoningen is onlangs een begin gemaakt. “De verkoop”, zo laat drs. F.E. Ufkes, directeur van Loostad bv weten, “verloopt naar wens. Er zijn er inmiddels 122 verkocht.” Van een verzadiging van de markt van recreatiewoningen zegt Ufkes vooralsnog niets te merken. “Zeker niet in dit deel van Nederland. De woningen staan op royale kavels, ze zijn compleet en de omgeving, rondom water, is uniek.” De goedkoopste recreatiewoning kost f. 180.000 de duurste loopt in de f. 400.000.

Door de gemeente Emmen wordt al sinds 1987 aan de plannen voor een water-recreatiegebied gewerkt. Sinds 1992 is de planvorming concreter geworden.

Volgens wethouder H. de Bruijn betekent Parc Sandur een meerwaarde voor het toerisme. “Emmen trekt veel dagjesmensen. Langer blijven dan een dag ke ze ook niet want het ontbreekt Emmen aan voldoende verblijfsmogelijkheden. Parc Sandur brengt daar op flinke schaal verandering”, aldus de wethouder.

De cijfers liegen er dan ook niet om. Dit jaar beschikt de Drentse gemeente over zo’n 1700 slaapplaatsen in de verblijfssector. Samen goed voor zo’n 80.000 overnachtingen. De Bruijn: “Na realisatie van Parc Sandur zal het aantal overnachtingen in Emmen met 1,2 miljoen toenemen.”

Drenthenieren

Ook over de afzet van de permanente woningen maakt de Bruijn zich niet ongerust. “In Emmen is er volop belangstelling voor de woningen, maar ook vanuit de regio bestaat er interesse. En dan is er nog zoiets als Drenthenieren. Wat je nu veel ziet is dat veel oudere Randstedelingen die hiernaar toekomen op het platteland vereenzamen. Een po als dit is natuurlijk uniek voor die groep. Vereenzamen is er dan niet bij.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels