nieuws

Ontwerpnorm bouw afvalwaterzuiveringsinstallaties

bouwbreed Premium

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) heeft het normontwerp NEN-EN 12255-1 gepubliceerd. Dit deel, ‘Afvalwaterzuiveringsinstallaties, algemene constructieprincipes’, behoort tot een reeks van veertien normdelen waarvan er tot nu toe vier als ontwerp zijn verschenen. De inhoud van de norm is met name van belang, omdat de meeste normdelen op Duitse normen zijn gebaseerd en dus vanuit die zijde geduchte concurrentie kan worden verwacht.

Commentaar op het nieuwe normdeel kan worden ingediend tot 1 december 1996 bij het NNI in Delft.

Reageer op dit artikel