nieuws

Nieuwe subsidieregeling monumenten onder vuur

bouwbreed Premium

Inflexibel, centralistisch en zonder oog voor onderhoud. Die kritiek hebben de 36 grootste ‘monumentengemeenten’ op de nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten.

De gemeenten hebben de nieuwe regeling, die binnenkort in de ministerraad ter tafel komt, onder vuur genomen in een brief aan staatssecretaris Nuis (Cultuur). Zij zijn “absoluut ontevreden” over de centralistische tendens dat bevoegdheden worden overgeheveld van gemeenten naar provincie en rijk. Dat is in strijd met het beleid van de laatste jaren om de gemeente het enige loket voor alle vragen te maken. Door de starheid van de regeling kan de gemeente geen maatwerk meer leveren. Eerst moeten zij gedetailleerde behoefteramingen opstellen, maar honorering is afhankelijk van prioriteitenschema’s van provincies. “Deze onzekerheid van honorering is niet aan een eigenaar van een monument te verkopen”, aldus de gemeenten.

Zij vinden het verder een gemiste kans dat het rijk in de nieuwe regeling de restauratiesubsidies niet koppelt aan een onderhoudsverplichting.

Tot slot bekritiseren zij dat de bescherming van de jongere bouwkunst, uit de periode 1850-1940, achterloopt bij de planning. Daardoor spelen 15.000 potentiele jonge monumenten geen rol bij de verdeling van de extra f. 275 miljoen die voor monumentenzorg beschikbaar is gekomen. Voor de instandhouding van deze groep staan de gemeenten er vooralsnog alleen voor.

Reageer op dit artikel