nieuws

Nieuwe haven IJmuiden levert

bouwbreed

500 banen op

De gemeente Velsen denkt over anderhalf jaar te ke beginnen met de aanleg van de Derde Haven bij IJmuiden. Deze is noodzakelijk om in het tekort aan haventerreinen te voorzien. Het plan biedt de havens van IJmuiden de mogelijkheden nieuwe havenactiviteiten in de kustvaart te ontwikkelen.

Ook kan het nieuwe gebied ruimte bieden voor uitbreiding van de voor IJmuiden strategische sector van de diepgevroren vis. De Derde Haven levert de regio naar verwachting minstens 500 banen op.

Voor de IJmond is de uitbreiding van werkgelegenheid welkom nu er sprake is van een voortgaande daling van het aantal banen in de staalindustrie. Het college van B en W heeft een ontwerp bestemmingsplan voor de haven vastgesteld. Ook werd de milieu-effectrapportage (mer) aanvaard. Daaruit blijkt dat het het plan leidt tot het verdwijnen van een stuk duingebied en kuststrook. Flora en fauna ondervinden daar schade van.

Er is een beperkte compensatie mogelijk door de aanleg van een nieuw, klein strand en een zuidelijk duinlichaam. De gemeenteraad van Velsen spreekt zich op 26 september uit over het ontwerp-bestemmingsplan. Daarna volgt een periode van inspraak en overleg.

Reageer op dit artikel