nieuws

Nieuwe afspraken met latere overheden over zandwinning

bouwbreed Premium

In 1997 zullen met de lagere overheden afspraken moeten worden gemaakt over nieuwe taakstellingen voor de winning van beton- en metselzand in de periode 1998-2008. Dat meldt de begroting van Verkeer en Waterstaat. Doel is de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen.

In dat kader zijn er ook nieuwe afspraken nodig voor klei en ophoogzand. Over beide grondstoffen zullen nota’s verschijnen. De schelpenwinnota komt eveneens volgend jaar uit.

De nota zal ingaan op de vraag hoe aan de toegenomen vraag naar schelpen kan worden voldaan. Schelpen worden vooral gewonnen in de Waddenzee en in delen van de Noordzee. Andere winmogelijkheden zijn uit ecologische overwegingen beperkt.

Reageer op dit artikel