nieuws

MRC-techniek oplossing voor bodemstabilisering

bouwbreed

Ter stabilisering van minder draagkrachtige of standvastige grondlagen worden verschillende funderingstechnieken gebruikt. Met het inbrengen van palen of damwandprofielen is aan zwakke bodemstructuren reeds voldoende ondersteuning te geven om bodemerosie of zettingen te voorkomen.

Maar ook dynamische verdichting met behulp van zware valgewichten en diepteverdichting door middel van hoogfrequente triltechnieken bieden onder specifieke omstandigheden goede resultaten. Tot laatste genoemde categorie behoort het MRC-(Muller Resonance Compaction) bodemverdichtingssysteem van Krupp GfT een diepteverdichtingstechniek die met name in Duitsland wordt toegepast ter versteviging van grondlagen bij voormalige bruinkoolmijnen, waterkeringen en grondlagen tegen berghellingen.

Kern van deze techniek is het opwekken van trillingen met behulp van een trilmotor en deze via een stalen profiel of balk in de grond over te brengen. Als gevolg van de hoge trilfrequentie worden de afzonderlijk grondkorrels in beweging gebracht waardoor een groot verdichtingseffect ontstaat.

Voor een goede controle op de kwaliteit van de bodemverdichting wordt het verdichtingssysteem elektronisch gestuurd, het verdichtingseffect op een beeldscherm weergegeven en alle meetwaarden en data vastgelegd. De procesbesturing geeft bovendien aan op welke wijze een optimale verdichting kan worden bereikt. De MRC-installatie bestaat uit een dragermachine met makelaar, regelbare trilmotor, een stalen trilbalk en elektronische meeteenheid.

Bij grondstabiliseringswerkzaamheden in de omgeving van het Duitse Nacherstedt werd onlangs gewerkt met een 12 meter lange trilbalk en een Muller trilmotor van het type MS-100 H. Door varieren van de trilfrequentie werd een effectieve hoogresonantie bereikt. In een tijdsbestek van enkele weken kon een weinig draagkrachtig grondoppervlak van 11.000 m2 tot een diepte van 12 meter worden omgebouwd tot een terrein met hoge bodemstabiliteit.

Reageer op dit artikel