nieuws

‘Mogelijk nieuw debat aanleg Betuwelijn’

bouwbreed Premium

Het kabinetsplan voor de aanleg van de Betuwelijn zal, na behandeling door de Raad van State, niet ongeschonden de eindstreep halen. Dit is, aldus het ANP, de verwachting van ingewijden bij de Raad van State die nu halverwege de behandeling van alle bezwaren is.

De laatste zitting is eind september, waarna de Raad van State begin volgend jaar uitspraak zal doen. Wijzigingen aan de Betuwelijn, met vrijwel zeker extra kosten, betekenen vrijwel zeker een nieuw politiek debat over de toekomstige goederenlijn tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.

De meeste kritiek is er op de geluidsnorm. Het is te vaak onmogelijk deze norm te halen. Voor in totaal 506 woningen langs de toekomstige Betuwelijn is dan ook ontheffing nodig van de geluidsnormen.

Reden voor de Raad van State om op 10 september de gehele zitting te besteden aan de geluidsnorm, wettelijk maximaal 57 decibel. “Desnoods laten we de goederentreinen langzamer rijden om deze norm te halen”, zo kreeg de Raad van State eerder van de NS te horen. Het zal grote moeite kosten de raad op dit punt te overtuigen.

De aanleg van de lijn vormt straks een ander probleem. Gemeentebesturen krijgen te maken met ingrijpende werkzaamheden, met grote gevolgen voor de eigen omgeving en het leefklimaat.

Veel bestaande verbindingen worden verbroken door de Betuwelijn. De Raad van State zal, zo is de voorspelling, in elk geval een aantal traces voor de Betuwelijn afkeuren. Het kabinet en de NS moeten dan voor ingewikkelde situaties een beter plan maken.

Financiering

Het derde probleem vormt de daadwerkelijke financiering van de Betuwelijn. Er is nog steeds geen zekerheid over de kosten, zo blijkt uit interne cijfers van de NS.

De totale aanleg zou f. 8,25 miljard kosten. Voor dit bedrag (prijspeil 1995, exclusief btw) geldt volgens de NS nog een onzekerheidsmarge van 20 procent. De bijdrage uit Brussel van de Europese Unie, 300 miljoen gulden, is nog niet geheel zeker.

Alle procedures en onzekerheid zorgen overigens ook voor vertraging. De Betuwelijn zal nu op z’n vroegst in het jaar 2005 gereed zijn. Eerst zou dat het jaar 2004 zijn, dus nu al een vertraging van een jaar. Bovendien is niet uitgesloten dat in een latere fase de Raad van State opnieuw bezwaren zal moeten behandelen.

Reageer op dit artikel