nieuws

Minder woonwerkverkeer dankzij Vinex-locaties

bouwbreed

De ontwikkeling van Vinex-locaties heeft een redelijk gunstig effect op de mobiliteit. Het woonwerkverkeer van bewoners van de nieuwbouw neemt zowel in omvang als in afstand af. De effecten ke echter veel groter zijn, als niet zoveel woningen door de ‘eigen’ bevolking zouden worden betrokken.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Woningbouw op Vinex-locaties: effect op het woonwerkverkeer in de Randstad’ van onderzoeksinstituut OTB. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Rijksplanologische Dienst.

Omdat er nog geen volgebouwde Vinex-locaties voorhanden zijn, heeft OTB een enquete gehouden onder recent verhuisden naar ‘Vinex-achtige nieuwbouwpoen in Barendrecht (Nieuwland), Diemen (-Noord), Haarlemmermeer (Toolenburg) en Nieuwegein (Galecop). Gevraagd is naar hun woningmarktdynamiek, arbeidsmarktdynamiek en veranderingen in het woonwerkverkeer.

Duidelijk wordt dat de locaties voor wat betreft de samenstelling van de woningvoorraad en de opbouw van de bevolking veel op elkaar lijken. Koopwoningen zijn met een aandeel van gemiddeld 70 procent op alle locaties dominant, en blijken met name in het dure en middeldure marktsegment te zijn gebouwd.

De verhuizing is met name een stapje omhoog in de wooncarriere. Ouderen komen mede daarom amper in het stuk voor: slechts 10 procent van de verhuisden zijn 55 jaar of ouder. Als redenen voor de verhuizing worden een grotere woning, een koopwoning of een woning in een betere buurt aangegeven. De mensen die verhuisd zijn vormen een redelijk homogene groep. Dominant zijn de middelhoog tot hoog opgeleiden, werkzaam in loondienst, met vaste werktijden, een vast contract en een werkgever. Duidelijk is verder dat noch van baan noch van werklocaties wordt veranderd na verhuizing.

Meer kans

Met betrekking tot het woonwerkverkeer merkt OTB op dat de omvang ervan afneemt, zowel in afstand als in aantal kilometers. Echter, het feit dat de woningen op de meeste locaties worden betrokken door mensen uit de eigen gemeenten werkt beperkend. De potenties van dergelijke locaties om een bijdrage te leveren aan de beperking van de mobiliteit zijn veel groter, maar komen pas tot uitdrukking als forenzen meer de kans krijgen zich te vestigen. Het is volgens OTB zeer goed mogelijk dat een verruiming van het aanbod op de woningmarkt tot voorbij het verzadigingspunt van de lokale vraag een gunstig effect op de mobiliteit zal hebben. Vraag is of de markt niet ruim daarvoor al zijn productie heeft afgeremd. OTB beveelt aan dit proces in de gaten te houden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels