nieuws

Minder vrouwen bij bouwopleidingen

bouwbreed

Het aantal vrouwen dat een opleiding volgt via de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) is in 1995 licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal vrouwen dat zich voor het schooljaar 1995-1996 aanmeldde voor een opleiding daalde. Het aantal leerlingen van buitenlandse afkomst steeg daarentegen flink.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de SVB dat onlangs verscheen. In 1994 volgend 75 vrouwen een opleiding via de SVB. Eind 1995 waren dit er 71. Voor het opleidingsjaar 1995-1996 schreven zich 22 vrouwen in, terwijl dit een jaar eerder er nog 33 waren. “Het aantal vrouwen in opleiding hangt sterk samen met het feit of we er in slagen in het land vrouwenpoen te starten”, aldus het jaarverslag.

Het aantal allochtone leerlingen groeide van 228 in 1994 tot 304 in 1995. In het jaar 1995-1996 namen 96 buitenlanders deel aan een voorschakelpo en waren er 123 nieuwe primaire leerlingen uit deze groep.

Onzekerheid

Het aantal leerlingbouwplaatsen daalde in 1995 met ruim 25 procent. “De oorzaken liggen onder meer in het tijdelijk moeten stopzetten van de opdrachtgeverssubsidie medio 1994 en daarna de onzekerheid over de definitieve hoogte van de bedragen in het vervolg van de regeling”, aldus het jaarverslag.

Inmiddels is een landelijke werkgroep begonnen met het oplossen van de problemen. Hiertoe wordt onder meer onderhandelt met gemeenten, beleggers en woningbouwverenigingen.

Inmiddels is met de Stichting Bedrijfspensioenfonds (Bpf-bouw) afgesproken dat zij voor twee jaar – 8 miljoen aan bouwvolume voor leerlingbouwplaatsen beschikbaar stelt. “Daarnaast komt meer promotie voor leerlingbouwplaatsen en kijken we of ook in andere sectoren van de bouw, zoals groot onderhoud, leerlingbouwplaatsen mogelijk zijn”, aldus het jaarverslag.

Reageer op dit artikel