nieuws

Minder chemische middelen in openbaar groen

bouwbreed

Er worden minder chemische middelen gebruikt bij het bestrijden van onkruid. Gemeenten en recreatieschappen gebruiken relatief veel chemische bestrijdingsmiddelen, maar dringen dit geleidelijk terug. Dit concludeert IKC Natuurbeheer in het rapport ‘Worden de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) gehaald?’

Bij het bestrijden van onkruid kan verder worden bezuinigd op chemische middelen.

Volgens het rapport zal het echter lang duren voordat het gebruik van chemische middelen inderdaad vermindert. Er moet eerst een aantal alternatieven worden ontwikkeld en dat vergt veel tijd. In plaats van alternatieve middelen te gebruiken is het ook mogelijk om het groen op een andere manier te gaan beheren.

Het gebruik van chemische middelen bij groenbeheer gebeurt vooral in sterk verstedelijkte provincies. Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg scoren het hoogst waar het gaat om het gebruik van chemische middelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels