nieuws

Milieugroepen manen overheid tot beter beleid

bouwbreed Premium

Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten en Wereldnatuurfonds vragen vandaag (vrijdag) kabinet en Tweede Kamer in de resterende regeringsperiode meer aandacht in te ruimen voor duurzaamheid. Maatregelen voor energie, natuur en mobiliteit vergen evenwel een andere benadering van de economische groei. Het eerste aspect moet vooral tot besparing leiden en tot een grotere inzet van vernieuwbare energiebronnen.

Te denken valt hier aan het energiezuinig maken van nieuwbouw- en renovatiewoningen. Het laatst genoemde aspect moet ervoor zorgen dat vliegvelden en rijkswegen niet en het openbare vervoer en de fietsvoorzieningen wel worden uitgebreid. Een beter vrachtvervoer maakt aanpassing van overslagfaciliteiten voor binnenvaart en spoorvervoer noodzakelijk.

Reageer op dit artikel