nieuws

Massale splitsing sociale huurwoningen in Rotterdam

bouwbreed

In Rotterdam hebben naar schatting vierhonderd particuliere huisbazen een aanvraag ingediend om woningcomplexen met sociale huurwoningen te mogen splitsen. De aanvragen voor een splitsingsvergunning hebben betrekking op 2500 woningen en appartementen. Dat heeft het hoofd Bouw- en Woningtoezicht in Rotterdam meegedeeld.

De massale aanvragen zijn het gevolg van een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. Die bepaalde op 28 juni dat de dienst Stedebouw een ondeugdelijke bepaling had opgenomen in de verordening die woningsplitsing regelt. Inmiddels is deze lacune juridisch gerepareerd.

De dienst Stedebouw kondigt aan alle aanvragen te weigeren. “Desgewenst ke de aanvragers daarna naar de rechter stappen”, zegt de woordvoerder. “De huidige huurders hebben niets te vrezen, omdat zij huurbescherming genieten.”

Door huurcomplexen op papier te splitsen worden de afzonderlijke appartementen verkoopbaar. De panden waarvoor splitsing is aangevraagd, vallen goeddeels in de categorie tussen de f. 300 en f. 600 huur per maand.

“Het is ons opgevallen dat het meestal woningen betreft waarover huurders zich bij Bouw- en Woningtoezicht al eens hebben beklaagd”, aldus de woordvoerder. Om vast te stellen of de dienst Stedebouw de vergunningen terecht weigert, hoopt de gemeente Rotterdam eind oktober een proefproces te starten.

Eigenaren die een aanvraag hebben ingediend, zijn per beoogd appartement overigens f. 200 legeskosten verschuldigd. Door de massale aanvraag kan de gemeente Rotterdam daarmee een bedrag van drie miljoen gulden tegemoetzien. Een deel van deze opbrengst wordt besteed aan uitzendkrachten, die de dienst inhuurt om de splitsingsaanvragen te verwerken.

Reageer op dit artikel