nieuws

LNV richt zich op herstructurering glasbouw

bouwbreed

Voor de herstructurering van de glastuinbouwsector is een bedrag van f. 334 miljoen beschikbaar. Dat blijkt uit de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Onderdeel van de plannen vormt de verbetering van de verkavelingsstructuur in de glastuinbouw. Daar wordt nu een nieuwe regeling voor ontworpen die per 1 januari 1997 in werking moet treden. Tevens zullen de grondverwervingsmogelijkheden van het Bureau Beheer Landbouwgronden worden uitgebreid.

Een andere nieuwe regeling gaat betrekking hebben op de verbetering van de infrastructuur in glastuinbouwgebieden. Deze zal uiterlijk op 1 januari 1998 in werking treden. Voor de uitvoering van de regeling is tenminste f. 54 miljoen beschikbaar.

Reageer op dit artikel