nieuws

Limburg heeft voor betere wegen minimaal f. 16,8 miljoen nodig

bouwbreed

De provincie Limburg besteedt in 1997 een bedrag van ruim f. 16,8 miljoen aan onderhoud en verbetering van het provinciale wegennet. Dit bedrag is minimaal nodig gezien de te verwachten verkeersontwikkelingen.

De provincie signaleert dat de financiele middelen voor het aanleggen en onderhoud van infrastructuur steeds meer onder druk komen te staan. Hiervoor zijn twee oorzaken. Doordat er steeds meer verkeer van het wegennet gebruik maakt, moet er veel eerder en meer onderhoud gebeuren. Verder moeten der wegen door de toegenomen verkeersdrukte veel eerder en ingrijpender aangepast worden.

Van het provinciaal budget voor infrastructuur gaat er dan ook een steeds groter deel naar het zogenoemde reconstructief onderhoud.

De druk op het geld zal verder nog tijdelijk toenemen door de uitruil van wegen tussen de provincie en de gemeenten. Door deze uitruil zal het aantal kilometers dat in beheer is bij de provincie teruglopen van circa 520 kilometer naar 470 kilometer. Voor de 50 kilometer die naar de gemeenten gaat, zal de provincie een afkoopsom voor onderhoud aan de gemeenten moeten betalen.

Toenemen

De provincie verwacht dat de komende jaren de problemen met de infrastructuur snel zullen toenemen. De factoren die dit veroorzaken zijn in het bijzonder de kortere levenscyclus van de wegen, de planologische problemen om wegen in te passen, prijsstijgingen als gevolg van maatschappelijke discussies en complexere oplossingen. Naast de plannen voor de provinciale wegen, worden ook werken uitgevoerd ten behoeve van de infrastructuur voor bussen. Deze zijn erop gericht de reistijd voor het busvervoer te verbeteren. Daardoor hoopt de provincie meer reizigers in het openbaar vervoer te krijgen.

Dit is alleen al nodig om het kostendekkingsniveau van het openbaar vervoer te verhogen naar 40% in het jaar 2000. In 2005 moet een niveau van 50% worden gehaald.

Reageer op dit artikel