nieuws

Kwaliteit rivierwater speelt drinkwatervoorziening parten

bouwbreed Premium

Het probleem bij de drinkwatervoorziening in Nederland is de kwaliteit van het rivierwater en niet de beschikbaarheid van water. Zelfs als alle drinkwater uit oppervlaktewater zou worden bereid, is het totale gebruik slechts 1 tot 1,5% van de hoeveelheid water die ons land binnenkomt.

Jan van Staveren

Het hoofdelijk gebruik aan drinkwater is in Nederland met ongeveer 75 m3 per hoofd per jaar laag in vergelijking met landen zoals Noorwegen en Zuid-Afrika waar verbruiken van 230 tot 270 m3 per hoofd per jaar normaal zijn. Het totale drinkwatergebruik in Nederland is ook nog klein ten opzichte van de 90 miljard m3 die jaarlijks ons land binnenkomt. Via de Rijn komt 70 miljard m3 binnen, de Maas voert 10 miljard m3 aan en de nuttige neerslag bedraagt eveneens 10 miljard m3. Er wordt maar 1,2 miljard m3 aan drinkwater gebruikt. Thans wordt tweederde deel van het drinkwater uit grondwater en eenderde deel uit oppervlaktewater bereid. Zelfs wanneer alle drinkwater uit oppervlaktewater bereid zou worden, is het totale gebruik maar 1 tot 1,5% van het water dat het land binnenkomt. Er is in Nederland dus water genoeg.

De kwaliteit van het rivierwater is het probleem. Die is in de afgelopen tijd wel verbeterd, maar blijft toch kwetsbaar ten gevolge van de ligging aan de benedenloop van de dichtbevolkte en hoog geindustrialiseerde stroomgebieden van Rijn en Maas.

Bij de bereiding van drinkwater hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Bij de Drinkwaterbereiding in Amsterdam bijvoorbeeld is men in 1983 gestopt met gebruik van chloor, in 1987 werd een onthardingsinstallatie in gebruik genomen en in 1995 werden koolfilters toegepast.

Distributienet

Om het met veel zorg bereidde drinkwater ook nog eens schoon uit de kraan te laten komen moet aan het distributienet de nodige aandacht worden besteed. In Paramaribo is de kwaliteit van het distributienet de zwakke schakel in de drinkwatervoorziening. Nu wordt gewerkt bij een druk van 0,5 tot 1 mwk (meter waterkolom). Na ingebruikname van de nieuwe productieinstallaties die worden aangelegd zal de druk 20 tot 25 mwk zijn. Om, te voorkomen dat straks al het goede water door lekken zal wegstromen is een grootschalige rehabilitatie van het net dringend noodzakelijk.

Belangrijke ontwikkelingen in Nederland op dat gebied van de distributie zijn: beeindigen gebruik asbestcement voor leidingen, vervangen loden dienst- en binnenleidingen en verkorten van de verblijftijd in het leidingnet.

In gang zetten

Alhoewel er bij de verschillende landen verschillende problematiek speelt, is er een aantal processen dat overal in gang gezet moeten worden om een goede drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het moet mogelijk gemaakt worden meer mensen van drinkwater te voorzien. Er moet beter drinkwater bereid ke worden. En het drinkwatergebruik moet geoptimaliseerd worden. Bovendien is het van belang dat ook het watergebruik in de landbouw geoptimaliseerd wordt.

Reageer op dit artikel