nieuws

Keten van NVM-makelaars duikt onder de adviestarieven

bouwbreed Premium

Er komt een nieuwe keten van NVM-makelaarskantoren die 25 tot 40 procent onder de NVM-adviestarieven gaat opereren. Het moet een landelijk dekkende keten gaan worden die onder een overkoepelende handelsnaam gaat werken. “Het wordt echter geen NVM binnen de huidige NVM.”

Niet bekend

Wanneer dat moment is bereikt wil de woordvoerder niet zeggen. “We mikken op een gefaseerde en evenwichtige groei. De derde vestiging hopen we eind dit jaar aan de organisatie te ke toevoegen.”

Betrouwbaarheid

De groep richt zich “uitsluitend” op NVM-kantoren. “De reden daarvoor is volgens Bex simpel. “NVM staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Men moet het ook zeker niet zien als een aanval op de NVM als vereniging. Met deze nieuwe keten willen we alleen de makelaar die onredelijk hoge tarieven rekent aanvallen.”

De nieuwe club wil gaan werken met tarieven die varieren van 1 tot 1,4 procent. Het adviestarief van de NVM bedraagt momenteel ongeveer 1,85 procent. Volgens Bex is er volop ruimte om zonder dat er erg in de winst van de makelaar wordt gesneden, met kortingen te werken.

Eenmanszaken

Vergeleken met de detailhandel en andere zakelijke dienstverleners kenmerkt de makelaarsbranche zich door de aanwezigheid van vele kleine eenmanszaken. Volgens Bex lopen juist deze zaken niet voorop als het gaat om innovatieve marketing-technieken en concurrentiekracht. “Hier ligt de kans voor een keten van makelaarskantoren die sterk prijs-onderscheidend werkt en NVM-kwaliteit biedt aan prijsbewuste consumenten”, aldus Bex. Daarnaast denkt de nieuwe groep erover om vooral maatwerk in deel-diensten te gaan aanbieden. In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan slechts het leveren door een makelaar van hand- en spandiensten wanneer de verkoper zelf een koper voor zijn woning heeft gevonden. Verder sluit de groep aansluiting bij het deze week gepresenteerde Koophuisnet Nederland niet uit.

Twijfelen

De groep heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Makelaars schriftelijk van de voornemens op de hoogte gesteld. Een reactie op dit schrijven heeft Bex nog niet ontvangen.

Hans M. Lamboo, woordvoerder van de NVM, zegt desgevraagd met de oprichting van de keten geen moeite te hebben.

“Je hebt nu ook al ketens als de Garantiemakelaar en ERA-makelaar waarbij sommige NVM-leden zijn aangesloten. Wij bemoeien ons niet met de bedrijfsvoering. Aan de NVM-leden stellen wij als voornaamste eis dat zij kwaliteit leveren. Wij stellen adviesprijzen vast op basis van die kwaliteitsnorm. Wel twijfelen we er aan als makelaars die kwaliteit te ke leveren voor een lagere prijs. Maar ze zijn daar vrij in, zolang ze de NVM-kwaliteit halen.”

Reageer op dit artikel