nieuws

Kamervragen over storten bouwafval in polder Alblasserdam

bouwbreed

PvdA en Groen-Links willen van de regering opheldering over het mogelijk illegaal storten van zwaar verontreinigd zand in een polder bij Alblasserdam. Het provinciebestuur van Zuid-Holland zou de lozingen al acht maanden door de vingers zien.

Het Utrechtse bedrijf Bentum Recycling Centrale brengt sinds januari van dit jaar grote hoeveelheden afval van bouw- en sloopwerken, zogeheten zeefzand, naar de Alblasserdamse polder Nieuwland. Daarin zouden zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zitten die het grondwater aantasten.

In een later stadium gaat het natuurlijke milieu eraan ten onder. Op langere termijn kan het schadelijk zijn voor mensen die in de omgeving wonen of er komen te werken. Het is de bedoeling een bedrijventerrein op de polder te bouwen.

Wethouder Goedhart van Alblasserdam zei donderdagavond in het tv-programma Zembla dat Bentum Recycling een schadeclaim van f. 250 miljoen in het vooruitzicht stelt als de overheid ingrijpt. Het overlegorgaan van de provincies IPO heeft met de bedrijfstak afvalverwerking een overeenkomst over het storten van zeefzand. Bentum Recycling beroept zich hierop.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels