nieuws

Kamercommissie hoort HSL-protesten aan

bouwbreed

Protesten in Leiderdorp tegen de komst van de Hogesnelheidslijn. Verzoeken in Den Haag voor juist een aansluiting op de flitstrein die Amsterdam met Parijs moet gaan verbinden. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft het allemaal aangehoord.

Op het werkbezoek langs het trace van de toekomstige Hogesnelheidslijn hadden de parlementariers over gebrek aan aandacht niet te klagen. In Leiderdorp waren ruim driehonderd inwoners op de been om de Kamerleden duidelijk te maken dat zij alles wilden behalve een flitstrein langs hun gemeente.

Leiderdorp valt de twijfelachtige eer te beurt om de flitstrein zowel bij de A1-keuze van het Kabinet als ook de alternatieve Bos-variant ‘over de vloer’ te krijgen. Alleen wanneer de Kamerleden voor de aanleg over bestaand spoor besluiten blijft de gemeente van de HSL gevrijwaard.

De Kamercommissie kreeg van burgemeester en wethouders dan ook vooral te horen dat de Bos-variant, waarbij de supertrein niet door het Groene Hart maar gebundeld langs de bestaande snelwegen A13 en A4 scheert, geen alternatief is voor Leiderdorp. Volgens het gemeentebestuur betekent het de sloop van tenminste 125 woningen. Zoals bekend zijn echter de regeringspartijen PvdA en D66 op z’n zachtst gezegd gecharmeerd van de Bos-variant. De VVD steunt vooralsnog het kabinet die de HSL voor een deel met een tunnel door het Groene Hart wil aanleggen.

In Mookhoek kregen de Kamerleden de slogan “Dankzij de Hoekse Waard een tunnel bespaard” naar het hoofd geslingerd. De tweehonderd bewoners van het buurtschap vinden dat de flitstrein beter over het Eiland van Dordrecht kan gaan rijden. In de plannen is er echter een tunnel onder de Dordtsche Kil voorzien.

Verlies

“Als Den Haag niet volwaardig op de HSL wordt aangesloten lijden stad en regio een zwaar verlies.” Sombere woorden opgetekend uit de mond van de Haagse wethouder mr. J.E. van der Putten tijdens een stop van de Kamerdelegatie in het Zuid-Hollandse Provinciehuis. Van der Putten greep het onlangs verschenen rapport van Moret Ernst en Young aan om de Kamerleden onder de neus te wrijven dat het Kabinetsbesluit een slecht besluit is.

Het adviesbureau rapporteerde vorige maand dat de keuze van het kabinet om de Hogesnelheidslijn (HSL) aan te leggen door het Groene Hart mogelijk niet de beste is. In vergelijking met andere voorgestelde traces valt de keuze in de visie van Moret en Young te betwisten. Van der Putten hield de Kamerleden dan ook voor dat de aanlegkosten van de verschillende traces heel dicht bij elkaar liggen. Terwijl het Kabinet altijd heeft geroepen dat de A1 variant verreweg de goedkoopste oplossing is.

Den Haag handhaaft zonder enige aarzeling dan ook zijn voorkeur voor de bestaande lijn. Mocht uiteindelijk de keuze toch anders uitvallen dan pleit de Residentie voor een trace langs de snelwegen A4 en A13 met een station op Ypenburg. “Daarmee is in elk geval ook een behoorlijke ontsluiting van de Haagse regio gegarandeerd”, aldus Van der Putten.

Kloppend hart

Tijdens de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie gooide drs. Th.L.N. Weterings portefeuillehouder Ruimelijke Ordening van het stadsgewest Haaglanden het over een andere boeg. Volgens hem is het kabinetsvoorstel eenvoudigweg in tegenspraak met het ruimtelijk investeringsbeleid dat de afgelopen jaren onder andere met de Vierde Nota-extra is ingezet. “Ook het Groene Hartbeleid wordt met het voorkeurstrace geweld aangedaan. In Haaglanden zijn we nu fors aan de slag met de uitvoering van met het rijk overeengekomen beleid; de grootscheepse vernieuwing van de Haagse binnenstad, de bouw op de Vinex-locaties en de uitvoering van vele infrastructuurpoen. Kortom, Haaglanden werkt aan de internationaal meetellende regio, die we met zijn allen hebben gewild. Daarin past ons aanhoudende pleidooi voor een hogesnelheidstrein door het kloppend hart van de regio”, aldus Weterings.

Brief

In een brief aan de Tweede Kamer heeft het Zuid-Hollandse provinciebestuur zijn teleurstelling over het Kabinetsbesluit uitgesproken. Zuid-Holland pleit vooral voor een volwaardige aansluiting van Den Haag op het HSL-net.

De Tweede Kamer debatteert eind oktober met het Kabinet over het trace van de Hogesnelheidslijn.

Reageer op dit artikel