nieuws

Kabinet negeert wensen sociale partners met pensioenvoorstel

bouwbreed

Het kabinet is met zijn pensioenvoorstellen grotendeels voorbij gegaan aan de kritiek van de sociale partners. Deze vinden dat het kabinet zich niet moet bemoeien met de hoogte en de vorm van de pensioenen.

In zijn plannen schrapt het kabinet de eerdere gedachte om volledige concurrentie tussen pensioenfondsen en particuliere verzekeraars na te streven. De gedwongen winkelnering van bedrijven bij hun bedrijfstakpensioenfonds wordt echter wel bepekt en werknemers moeten meer keuzen krijgen bij hun pensioenfondsen.

Voordat echter een bedrijfstakpensioenregeling verplicht wordt, moet duidelijk zijn dat zij binnen de bedrijfstak voldoende steun heeft. De verplichting wordt verder gemaximeerd tot een pensioenniveau van 70% het gemiddeld verdiende loon in plaats van 70% het laatst verdiende loon. Ook komen er mogelijkheden om onder de verplichting uit te komen.

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden zijn een min of meer even goede eigen pensioenregeling in het kader van de ondernemings-cao en aansluiting bij een groter concern. Ook mag een bedrijf het bedrijfstakpensioenfonds verlaten als blijkt dat dit langdurig slecht functioneert (te lage beleggingsresultaten, te hoge uitvoeringskosten). Hiervoor moeten de sociale partners zo snel mogelijk met objectieve beoordelingscriteria komen.

Meerderheid

Met deze voorstellen sluit het kabinet zich aan bij de wens van een Kamermeerderheid van PvdA, D66 en CDA. Alleen de VVD en de commerciele verzekeraars zijn voorstander van een volkomen vrije pensioenmarkt.

De sociale partners zijn minder blij. Zij vinden in grote meerderheid dat de politiek zich volstrekt niet moet bemoeien met de pensioenregelingen. Dat is een zaak van sociale partners, zo vinden zij.

Bovendien vrezen zij dat door de grotere vrijstellingsmogelijkheden de concurrentie op loonkosten met bedrijven die niet met de bedrijfstakpensioenen meedoen, zal toenemen. Het argument van de politiek dat versobering nodig is om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden, spreekt daarnaast de sociale partners volstrekt niet aan.

Reageer op dit artikel