nieuws

Justitie onderzoekt mogelijke vervuiling in polder Nieuwland

bouwbreed Premium

Justitie in Dordrecht is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen het bedrijf Van Bentum Recycling Centrale wegens het mogelijk storten van vervuild materiaal in de polder Nieuwland. Justitie heeft dat laten weten. De polder ligt tussen Alblasserdam en Papendrecht.

De stort door het bedrijf staat al langer ter discussie. Eerder deze maand hebben PvdA en Groen Links de regering opheldering gevraagd over de ophoging van de polder met zwaar vervuild zand. De provincie Zuid-Holland kondigde ook al stappen aan. Dinsdag werden de eerste grondmonsters genomen. Uit onderzoek moet blijken of de grond die de Utrechtse onderneming in de polder stort, te hoge hoeveelheden PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen bevat, zoals de provincie Zuid-Holland beweert. Van Bentum is al geruime tijd bezig met het ophogen van de polder met zeefzand en asfaltgranulaat. Er zou inmiddels zo’n 100.000 kubieke meter vervuild zand in de polder liggen. Het bedrijf is eigenaar van de polder en maakt het gebied geschikt om er een industrieterrein aan te leggen.

Schadeclaim

Directeur W. van Bentum ontkent dat de grond is vervuild en zegt niet bang te zijn voor de uitkomsten van het onderzoek. “Wij doen niets dat verkeerd is. Sterker, wij doen niets anders dan de provincie ons heeft voorgeschreven. Justitie onderzoekt wat zij al diverse malen heeft onderzocht. De overheid heeft deze stoffen vrijgesteld.”

Van Bentum voorspelt dat hij een schadeclaim indient als justitie de grond toch als gevaarlijk afval bestempelt. Hij vindt dat Zuid-Holland dan voor de door het bedrijf gemaakte kosten a f. 250 miljoen moet opdraaien.

Reageer op dit artikel