nieuws

Jorritsma maakt geld uit Infrafonds schoon op

bouwbreed

Eind van dit jaar behoort het probleem van de onderuitputting op de begroting van het Infrastructuurfonds eindelijk tot het verleden. Aan de hand van een “crash-scenario” wordt zoveel werk op de rails gezet, dat al het beschikbare geld, ruim f. 7,1 miljard, schoon opgaat.

Dat stelde minister Jorritsma in een toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Onderuitputting staat voor geld dat wel op de begroting is gereserveerd maar niet tot besteding komt omdat er onvoldoende projecten uitvoeringsgereed zijn.

Het is een probleem dat de V en W-begroting al jaren teistert. Als Kamerlid was dat Jorritsma al een doorn in het oog. Zij viel toenmalig minister Maij-Weggen hierop dan ook met enige regelmaat aan.

Weinig resultaat

Bij haar aantreden als minister beloofde de VVD-politica dan ook de onderuitputting uit te bannen. Tot nog toe schijnbaar met weinig resultaat. Uit het verslag van de werking van het Infrastructuurfonds komt tenminste een onderuitputting van bijna een miljard naar voren. Zo’n f. 6,9 miljard kon worden uitgegeven, ruim f. 5,9 miljard is tot besteding gebracht.

Belangrijkste oorzaken zijn achtergebleven investeringen in de rijkswegen, de rijksvaarwegen en de investeringsbijdrage Nederlandse spoorwegen. Bij de rijkswegen en rijksvaarwegen betreft het een combinatie van vertragingen en aanbestedingsmeevallers op het aanlegprogramma. Bij de NS zijn het vertragingen die voorkomen uit de nieuwe prioriteitenstelling in het aanlegprogramma op basis van het Tweede Tactische Pakket, de discussies met lagere overheden over ruimtelijke inpassing van spoorverbindingen en de vertraging die is opgetreden in de werkzaamheden voor de Betuweroute.

Crash-program

Jorritsma erkende desgevraagd dat er voor het tweede jaar onder haar bewind geld overblijft op de begroting. Maar in 1996 wordt alles anders. De vernieuwing van het meerjarenprogramma infrastructuur en transport en het werken met een soort ‘crash-programma’, wat erop is gericht om zoveel mogelijk werken zo snel mogelijk uitvoeringsgereed op de plank te hebben liggen, werpen dit jaar hun vruchten af.

Zeldzaam

“Voor dit jaar hebben we, ondanks dat een maand minder kon worden gewerkt als gevolg van de strenge winter, goede hoop dat de onderuitputting zeer klein zal zijn. Op onderdelen lijken we zelfs af te stevenen op een overschrijding. En dat is zeldzaam.”

Volgens Jorritsma zal de volgende minister van Verkeer en Waterstaat een begroting onder ogen krijgen die volledig tot besteding komt. “Mijn opvolger zal niet gebeuren wat mij is overkomen, namelijk dat er wel geld was, en dat er ook voldoende plannen waren, maar dat met de uitvoering van al die plannen niet kon worden begonnen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels