nieuws

(Indicatief) nieuwbouwprogramma 1997/2001

bouwbreed

(aantal woningen x 1000)

Koopprijs Koopprijs Koopprijs

tot f 171000 tussen f 171000 boven Totaal

en f 243000 f 243000

totaal gesubsi- totaal gesubsi- totaal gesubsi-

dieerd dieerd dieerd 1997 11 11 18 5,4 53 82 16,4 1998 10 8 17 4 48 75 12 1999 9,5 8 16,5 4 44 70 12 2000 9 8 16 4 43 68 12 2001 9 8 16,5 4 41 64,5 12

Reageer op dit artikel