nieuws

Ideeen kerkarchitectuur na 2000 weinig vernieuwend

bouwbreed

Een Gebouw voor de Christelijke Eredienst in het Derde Millennium. Dat was de opdracht van de openbare ideeenprijsvraag die het Bisdom Rotterdam dit jaar uitschreef. Het resultaat: een scala aan ideeen, maar geen ontwerp dat er op alle fronten uitspringt. Een eerste prijs werd vrijdag dan ook niet uitgereikt.

De prijsvraag werd uitgeschreven naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het bisdom. Op de drempel van het derde millennium was de kerkbouw opnieuw aan herorientering toe meende het bisdom en riep daarom vakkundigen waaronder (binnenhuis)architecten en industriele vormgevers hieraan een bijdrage te leveren. De functionele vraag was een ruimte voor circa 200 mensen om de liturgie te vieren met daarnaast een aantal besloten nevenruimten. In totaal werden 80 inzendingen beoordeeld op concept, situering, architectonische vormgeving en liturgische geschiktheid. Uiteindelijk was er geen ontwerp dat “een inspirerend concept overtuigend vorm gaf”. Sommige ideeen waren weliswaar uitstekend aldus de jury, maar bleken architectonisch niet vernieuwend genoeg en andersom. Opvallend was overigens, aldus het juryrapport, dat veel ontwerpen een monumentaal gebouw kozen en dat pas in tweede instantie het een kerk of een voor rituelen geeigende plaats blijkt te zijn.

Ondanks dat er geen winnaar uit de bus kwam, werden er wel prijzen uitgereikt. De jury, waarin onder andere de architecten Heijdenrijk, Knol en Roling deel hadden, kende drie tweede prijzen en een derde prijs toe waaraan een geldbedrag van f. 8000 respectievelijk f. 5000 was verbonden.

Signaal

Met het niet-toekennen van een eerste prijs wil de jury een signaal geven. Bisschop Van Luyn pleitte bij de prijsuitreiking in het Schielandshuis in Rotterdam voor een goede dialoog tussen architecten en liturgisten. “Bij de kerkbouw gaat het om meer dan een dak boven wat hoofden.” In deze samenspraak ziet hij ook een belangrijke rol voor de ontwerper. “Van de architect, speler met ruimte en materie, wordt verwacht, dat hij niet alleen een technisch goed geconstrueerd dak levert, maar dat hij als kunstenaar ook een visie heeft: hoe ruimte kan worden geboden aan de naar transcendentie zoekende mens.”

De ingestuurde ideeen zijn bedoeld als sturend in het toekomstige beleid ten aanzien van de kerkbouwplanning. Een directe effectuering van de resultaten in een bouwopdracht werd niet door het bisdom beoogd.

De winnende ontwerpen zijn komende week te zien in Het Schielandshuis in Rotterdam en zullen van 16 november t/m 2 maart 1997 deel uitmaken van de tentoonstelling ‘Verborgen Kerkschatten, 1400-2000, Katholieke kunst uit Zuid-Holland.

Naar aanleiding van de prijsvraag verschijnt bij uitgeverij Gooi en Sticht Baarn voorjaar 1997 de publicatie ‘Een ander huis, kerkarchitectuur na 2000’.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels