nieuws

Hoogspanningslijn Zwolle en Eemshaven in gebruik genomen

bouwbreed Premium

Tussen Zwolle en Eemshaven is een nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik genomen. De hoogspanningslijn is 145 kilometer lang. De kosten ervan bedroegen circa f. 700 miljoen. Door een nieuwe aanpak van planologische procedures is de vergunningverlening vlot verlopen.

De bouw van de verbinding duurde ruim anderhalf jaar. De schakelstations en de aanleg van een nieuwe glasvezeltelecommunicatieverbinding werden in1993 gebouwd. De eerste voorbereidingen begonnen in 1989.

Tijdens de bouw werden helikopters ingezet om de geleiderdraden in de masten te hangen. Zo werd voorkomen dat het bouwland beschadigd raakte. “Bij de bouw van de lijn is bijzonder veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Uitgangspunt is dat de lijn zo onopvallend mogelijk door het land loopt”, aldus de toelichting van N. Ketting, directievoorzitter van de NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven(SEP).

De nieuwe hoogspanningslijn verhoogt de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland.

Reageer op dit artikel