nieuws

Handboek geeft steun bij keuze duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

Bij Weka Uitgeverij BV te Amsterdam is het Handboek Duurzame Bouwproducten verschenen. Het biedt alle informatie die nodig is voor een verantwoorde keuze uit bouwmaterialen en -producten, die het milieu zo min mogelijk belasten. Bij het handboek wordt een diskette geleverd met door Stabu goedgekeurde bestekteksten.

Het handboek is dan ook bedoeld als een praktisch naslagwerk, waar architecten en aannemers goed mee uit de voeten ke. De kern van het handboek wordt gevormd door de nieuwe Nibe Milieuclassificatie Bouwmaterialen. Die is ontwikkeld door ir. Michiel Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (Nibe) te Bussum.

Volgens Haas is zijn methode betrouwbaarder dan alleen maar het vergelijken van Life Cycle Analyses (LCA’s). Architecten en aannemers die gebruik maken van de Nibe Milieuclassificatie in het Handboek Duurzame Bouwproducten maken minder kans op foute beslissingen, dan zij die alleen afgaan op de resultaten van LCA’s. Bovendien geeft de Nibe Milieuclassificatie ook informatie over bouwmaterialen en -producten, waarvoor nog geen LCA’s beschikbaar zijn.

Losbladige uitgave

Het Handboek Duurzame Bouwproducten is een losbladige uitgave. Op het moment zijn nog slechts kalkzandsteen, klei, zand, baksteen en portlandcement opgenomen. De abonnees ontvangen driemaal per jaar een uitbreiding. Dat heeft als voordeel, dat de Nibe Milieuclassificatie snel kan worden aangepast als er nieuwe inzichten over bepaalde bouwproducten of -materialen ontstaan.

In het voorwoord bij de Nibe Milieuclassificatie wordt uitdrukkelijk gevraagd om reacties. Het is niet onmogelijk dat er bouwmaterialen en -producten in een categorie te hoog of te laag terecht zijn gekomen. Hoewel een team van Nibe Research BV drie jaar gewerkt heeft aan de ontwikkeling van het systeem en het verzamelen van de gegevens, kan het altijd zijn dat er literatuur of onderzoek aan de aandacht is ontsnapt.

De uitgevers van het Handboek Duurzame Bouwproducten nemen het onderwerp serieus. Dat blijkt al uit de materialen die gebruikt zijn om de losbladige uitgave samen te stellen. De folie van de ringband kan worden verwijderd en verbrand zonder dat er giftige stoffen vrijkomen, de rest van de ringband is geschikt voor recycling. Het papier van het Handboek is gemaakt van kringlooppapier en zaagsel, gebleekt zonder chloor en optische witmakers.

Ook uit het voorwoord van prof. ing. dr. P. Schmid, hoogleraar afbouwtechniek en milieu-integratie aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, blijkt dat het Handboek Duurzame Bouwproducten niet geschreven is om in de boekenkast weg te zetten. Het is bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor ontwerpers en uitvoerders. De uitgave kan ook in het onderwijs worden gebruikt. Ook toekomstige architecten en aannemers ke dankzij deze uitgave hun kennis over de bouw en het milieu vergroten.

Beoordelingscommissie

Het Handboek Duurzame Bouwproducten bevat ook een afdeling met informatie over producten en diensten. Dit gedeelte wordt verzorgd door Viba Expo te ‘s-Hertogenbosch, de stichting die tevens de permanente expositie in ‘s-Hertogenbosch beheert.

De in het Handboek vermelde producten en diensten voldoen allemaal aan bepaalde milieu- en gezondheidscriteria. Een kwaliteitscommissie van de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (Viba) beoordeelt de aanvragen. Materialen die niet aan de criteria voor duurzaam bouwen voldoen, worden niet in het Handboek opgenomen.

Bij het Handboek Duurzame Bouwproducten wordt een diskette meegeleverd met een digitale versie van de Viba-index. De software is geschikt voor PC’s met het besturingsprogramma Windows. De diskette bevat teksten die ke worden opgenomen in Stabu-bestekken. Het aantal teksten is nu nog beperkt, maar verwacht mag worden dat het in de komende jaren zal toenemen.

Het Handboek Duurzame Bouwproducten is te bestellen bij Weka Uitgeverij BV te Amsterdam, telefoon 020 6867131, fax 020 6864008. De introductieprijs van het basispakket (ca. 200 pagina’s en de diskette) is f. 125 (exclusief BTW en verzendkosten).

Reageer op dit artikel