nieuws

GS schorten kwestie

bouwbreed

bouwbeperkingen

in Maasbed op

Gedeputeerde Staten van Limburg schorten de behandeling over de richtlijnen van minister De Boer omtrent bouwen in het stroomvoerend winterbed van de Maas op. GS willen eerst duidelijk antwoord van de minister op de vraag wie de schadeclaims moet betalen die uit de bouwbeperkingen in het Maasbed voortvloeien.

In het stroomvoerend winterbed mag niet meer worden gebouwd, hoewel er, volgens GS, uitzonderingen zijn. Naar de visie van het Provinciaal Bestuur zijn de bouwbeperkingen rijksbeleid en moet het rijk ook voor de schade opdraaien. Dit standpunt is op 23 februari jl. aan de minister medegedeeld. Hierop is nog geen antwoord ontvangen.

Reageer op dit artikel