nieuws

Grote steden vragen f. 500 miljoen extra

bouwbreed Premium

De vier grote steden hebben deze week het kabinet om f. 500 miljoen gevraagd. Dat bedrag is nodig ter versterking van de economie en werkgelegenheid in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De grote vier willen het geld gebruiken voor de aanleg en verbetering van bedrijfsterreinen en -gebouwen en voor algemene maatregelen om meer koopkracht naar de steden te trekken.

Het gevraagde geld komt bovenop de bedragen die het kabinet vorig jaar al heeft toegezegd aan de vier grote steden. De extra investering is volgens de grote vier nodig omdat de effecten van eerdere investeringen pas over enige jaren merkbaar zijn. De economische structuur moet sneller worden verbeterd. Het Sociaal Cultureel Planbureau sprak deze week zijn zorg uit over de achterblijvende economische positie van de grote steden.

Reageer op dit artikel