nieuws

Groei industrie drijft nieuwbouw op van bedrijfshuisvesting

bouwbreed

De industrie heeft de achterliggende tien jaar voor f. 18 miljard gebouwd. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen is ten opzichte van 1986 dan ook fors gedaald. Dit blijkt uit een weinig opzienbarend rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

Bezien naar bouwtechnische en gebruikskwaliteit en de kwaliteit van de locatie blijkt een meerderheid van de industriele bedrijven thans naar tevredenheid gehuisvest. “In 1986 scoorde van de gehele industrie nog geen derde deel van de bedrijven voor haar huisvesting goed voor alle drie deze kwaliteitsaspecten. De industriele bedrijfshuisvesting heeft het afgelopen decennium dus een forse kwaliteitsimpuls ondergaan.” De conjunctuurgevoelige industrie heeft overigens plannen klaar liggen, constateert het EIB. “In afwachting van betere tijden tussen 1993 en 1995 had een op de zeven bedrijven concrete bouwplannen op de plank gelegd. Het toegenomen bouwvergunningenvolume in 1995 indiceert dat het herstel van de bouwproductie voor de industrie nu weer op gang is gekomen.”

Reageer op dit artikel