nieuws

Geen onvoorwaardelijk ja tegen overheidsplan Gelderland wil tunnels in Betuwelijn zelf financieren

bouwbreed

De provincie Gelderland is bereid zelf twee tunnels te financieren, die volgens haar per se in het trace van de Betuwelijn moeten komen. GS doen dit aanbod in een uiterste poging de planologische medewerking aan de aanleg van deze goederenspoorlijn te krijgen. Als de minister echter alleen een onvoorwaardelijk ja wenst te horen op haar plannen zonder dat op wensen van de provincie wordt gereageerd, dwingt ze GS om nee te zeggen.

In mei van dit jaar lieten de staten van Gelderland nog weten mee te willen werken aan de uitvoering van het tracebesluit, ervan uitgaande dat een aantal resterende knelpunten zou worden opgelost.

Voor twee van deze zaken lijken die oplossingen in zicht. Dat is het multimodaal Transportcentrum Valburg en het merendeel van de lokale problemen, waarmee de gemeenten kampen, aldus GS. In de overige zaken is echter weinig tot geen voortgang geboekt. Het betreft de ondertunneling van het tracedeel Meteren-Echteld en van Boerenhoek (bij Bemmel) tot ruim voorbij het Pannerdensch Kanaal onder het natuurgebied Gelderse Poort door.

Half miljard extra

“Wanneer het ministerie alsnog een of meer tunnelvarianten verder uit laat werken en de juiste voorwaarden schept voor het bedrijfsleven om met goede offertes te ke komen, is de provincie bereid om met de minister te overleggen over de financiering van de extra bouwkosten en een substantiele bijdrage in de financiele lasten hiervan”, aldus GS in een persverklaring.

De provincie heeft inmiddels laten berekenen dat een rechte tunnel tussen Babberich en Boerenhoek weinig meerkosten oplevert. Voor een tunnel tussen Meteren en Echteld zijn wel aanzienlijke meerkosten te verwachten.

GS gaan er vanuit dat de totale meerkosten niet boven de f. 500 miljoen zullen uitkomen. De provincie wil de aanleg van de te boren tunnels wel voorfinancieren. De provincie zal, eventueel samen met gemeenten, een ‘structureel deel’ van de kosten op zich nemen en de rest van het bedrag aan het rijk lenen. Het ministerie zou de terugbetaling over een zeer ruimte periode mogen uitsmeren.

Een voorwaarde is ook nog wel dat het ministerie redelijk uitgewerkte plannen beschikbaar stelt, zodat bouwbedrijven in de aanbestedingsfase met serieuze aanbiedingen ke komen. Als het ministerie blijft weigeren daaraan mee te werken “lijkt de weg naar ondertunneling afgesloten”, aldus GS.

Serieuze offertes

Het ministerie wenst nog niet te reageren op het jongste voorstel van Gelderland. De Tweede Kamer reageerde inmiddels verdeeld over het aanbod van Gelderland om twee tunnels zelf te gaan financieren. CDA en VVD wijzen het voorstel af.

VVD-er Blaauw stelt dat de provincie gewoonweg geen geld heeft voor deze financiering. Zijn collega Leers van het CDA vindt het aanbod van Gelderland “weinig realistisch”.

De PvdA’er Crone zegt in een eerste reactie het geen gek idee te vinden. Hij ziet wel wat in een model, waarin provincies extra wensen op het gebied van infrastructuur voor eigen rekening nemen, terwijl het rijk de ‘minimum normen’ betaalt.

De gemeenteraad van Heerjansdam heeft zich inmiddels opnieuw unaniem uitgesproken tegen medewerking aan de aanleg van de Betuwelijn. De raad vindt dat er te weinig aandacht is voor alle lawaai- en milieuoverlast die het dorp te wachten staat als de Betuwelijn er ligt, de HSL is aangelegd en het rangeerterrein Kijfhoek is uitgebreid.

Op 20 augustus bracht een delegatie van gedeputeerden van Zuid-Holland en hoge ambtenaren van Rijkswaterstaat een bezoek aan de gemeente in een poging Heerjansdam op andere gedachten te brengen.

Nu de gemeente weigert mee te werken, kan Heerjansdam rekenen op een aanwijzing door de minister van Verkeer en Waterstaat, wat neerkomt op gedwongen medewerking.

Reageer op dit artikel