nieuws

Geen milieuvergunning voor zandwinner in Bakel

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de hinderwetvergunning vernietigd, zoals die begin 1992 door het gemeentebestuur van Bakel en Milheeze aan Exploitatiemaatschappij ‘De Peelhorst’ Bakel BV is verleend.

Deze beslissing werd bevestigd door gemeentewoordvoerder T. Crooymans. In de nu vernietigde vergunning was geregeld waar het bedrijf zich in milieutechnisch opzicht aan te houden had bij de zandwinning uit de Bakelse Plassen.

Toen de vergunning net was verleend, is de kwestie in een zogenoemde spoedprocedure bij de Raad van State aan de orde geweest. Destijds is bekeken of iets of iemand onevenredig benadeeld zou worden als de vergunning direct van kracht zou worden. Het antwoord op die vraag was volgens een van de behandelende rechters negatief. De BV kon vervolgens met een rechtsgeldige hinderwetvergunning aan de slag.

Daarnaast liep er bij de Raad van State nog een bodemprocedure, waarin zowel omwonenden als de BV om aanpassing van de vergunning verzochten. Die zaak is een aantal jaren op de plank blijven liggen. Pas deze week kwam het tot een behandeling.

Bevoegdheidskwestie

Ter zitting lieten de rechters van de Raad van State weten de vergunning te zullen vernietigen. Er speelt namelijk een bevoegdheidskwestie in deze zaak. Volgens Crooymans is daarover in het verleden lang en veel met de provincie gepraat. “Uiteindelijk vond zelfs de provincie toen dat de gemeente de bevoegde instantie was en de vergunning voor de BV moest verzorgen.”

De rechters van de Raad van State denken er echter anders over. Zij vinden dat de provincie en niet de gemeente de vergunning aan de BV had moeten verlenen. Daarom is nu de door de gemeente verleende vergunning vernietigd.

“Daardoor is er een vreemde situatie ontstaan”, geeft Crooymans toe. Hoewel een bedrijf als de Exploitatiemaatschappij De Peelhorst niet zonder hinderwetvergunning (tegenwoordige milieuvergunning genoemd) in werking mag zijn, gelooft hij niet dat de boel stilgelegd zal worden. “Dat is nu natuurlijk aan de provincie om te beslissen, maar ik denk dat er een gedoogsituatie uit de bus zal komen”, aldus Crooymans. De BV zal vervolgens wel een nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen bij de provincie.

Soepeler normen

“Bij de omwonenden heerste aanvankelijk een juichstemming, maar dat heb ik maar direct getemperd”, vertelt M.A. Hermens, die als ambtenaar bij de Milieudienst Regio Eindhoven door het gemeentebestuur van Bakel bij de zaak betrokken is.

Volgens hem zouden er nu vanwege nieuwe regelgeving soepeler geluidsnormen voor het bedrijf ke gaan gelden. Het is nu juist dat geluid waarover de omwonenden klagen. Zij zeggen de winactiviteiten te horen en er dus overlast van te ondervinden.

De totale winplaats is 85 hectaren groot.

Het is de bedoeling dat de winning tot 2005 duurt. Daarna zal het gebied voor recreatieve doeleinden worden benut. De BV wil ter plaatse jaarlijks ongeveer 800.000 ton zand en grind winnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels