nieuws

Fransen streven voor 2000 naar asbestvrije gebouwen

bouwbreed

Binnen drie jaar moeten alle openbare en particuliere gebouwen voor het publiek in Frankrijk, die zijn geisoleerd met asbestvlokken, in kaart zijn gebracht. Bij wettelijk besluit moeten al deze gebouwen voor het jaar 2000 asbestvrij zijn. De kosten zijn voor de staat en eigenaar.

Scholen, creches en jongerentehuizen die voor 1950 zijn gebouwd moeten voor 1 januari 1998 met het verwijderen van de asbestvlokken beginnen. Ziekenhuizen, gevangenissen en kantoren hebben respijt tot respectievelijk 30 juni 1998 en 31 december 1999.

Eigenaren van kantoren en flatgebouwen moeten het isolatiemateriaal in de plafonds, kelders en parkeergarages laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Dit onderzoek moet worden verricht door een gespecialiseerd laboratorium.

Indien de aanwezigheid van asbestvlokken wordt geconstateerd, moet de eigenaar het spul onmiddelijk op eigen kosten laten verwijderen. Dit wordt een hard gelag voor de eigenaren. Gemiddeld kost het weghalen van asbest f. 200 tot f. 330 de vierkante meter.

Gevaarlijk werk

Ook de overheid krijgt het er druk mee. Geschat wordt dat er in Frankrijk ruim 10.000 openbare gebouwen moeten worden ‘ontvlokt’ voor een globaal bedrag van f. 3,3 tot f. 4,3 miljard. Nu al wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten op bouwbedrijven of zelfs architecten te verhalen. Dit zal moeilijk gaan. Het gebruik van asbestvlokken voor isolatie was in Frankrijk tot 1979 volkomen legaal. Het zal daarom neerkomen op een verhoging van de gemeentebelastingen.

Het probleem doet zich voor, dat het afhalen van asbestvlokken een gevaarlijke onderneming is en er in Frankrijk heel weinig bedrijven zijn die deze werkzaamheden uitvoeren. Ook zijn er te weinig laboratoria, om het isolatiemateriaal ke analyseren. Gezien het korte tijdsbestek dat de wet voorschrijft om de werkzaamheden te verrichten zullen, naar wordt verwacht, uitzonderingen worden toegestaan.

Reageer op dit artikel