nieuws

Franse regering houdt rekening met bouw

bouwbreed

De Franse regering is bereid om bij de voorbereiding van ’s lands begroting rekening te houden met de slechte conjunctuur in de bouw. Alain Sionneau, voorzitter van de Nationale Bouwfederatie pleitte hiertoe bij premier Juppe en vond een gewillig oor.

“We zien geen enkele opgaande lijn in de bouw”, aldus Sionneau, “eerder een verslechtering van de situatie.” Sionneau beklaagde zich bij Juppe over het lage aantal huurwoningen dat in 1996 kon worden gebouwd. De begroting had 80.000 gesubsidieerde huurwoningen voorzien. In werkelijkheid werden er maar 53.000 gebouwd.

Verlaging btw

Voor het budget 1996/1997 heeft Juppe de bouw f. 2,38 miljard extra toegezegd, alsmede een vereenvoudigde financiering in het vooruitzicht gesteld voor koopwoningen ten behoeve van lage inkomens. Ook ligt een verlaging van de btw voor de sociale huurwoningen van 5,5% (in plaats van 20,6%) in het verschiet. In de nieuwe bezuinigingsmaatregelen van de regering wordt van rente-aftrek bij de koop van een huis na 1 januari aanstaande afgeschaft.

Ook zullen er minder onderhoudskosten voor het huis ke worden afgetrokken. Sionneau trachtte Juppe te overtuigen dat de kosten van werkzaamheden aan het eigen huis aftrekbaar moeten blijven, maar dan uitgespreid over enkele jaren. Hier ging de premier niet op in. Voor 1997 voorziet de regeringsbegroting een algehele verlichting van de lastendruk voor alle bedrijven tot een totaal van f. 5,88 miljard.

Reageer op dit artikel