nieuws

Forse reductie hout- en papiergebruik mogelijk

bouwbreed

Een vermindering van 43 procent van het gebruik van ‘nieuw’ (primair) hout en papier is in Nederland mogelijk. Daarvoor zijn twee wegen: een keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout/papier en het terugdringen van het gebruik van nieuw hout.

Dat staat in het rapport ‘Duurzaam hout- en papiergebruik, een strategie voor Nederland’ van de vereniging Milieudefensie dat gisteren aan minister De Boer is aangeboden.

De milieuorganisatie vraagt samen met het Wereldnatuurfonds en de Novib om de overgang naar duurzaam geproduceerd hout mogelijk te maken. Dat zou bij voorbeeld ke door ‘fout’ hout duurder te maken door een heffing.

Morgen spreekt de Tweede Kamer over de certificering van duurzaam geproduceerd hout, een onderwerp waarover commotie is ontstaan doordat twee instanties strijden om de eer van het enige echte keurmerk.

Milieudefensie, Wereldnatuurfonds en Novib, verenigd in de campagne ‘Hart voor Hout’, denken dat de enige garantie voor het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen wordt geboden door certificering op basis van de criteria van de Forest Stewardship Council (FSC). Er is in Nederland echter nog een ander keurmerk in de maak. Daartoe hebben de houthandelaren, dfe bouw- en houtbonden van FNV en CNV met steun van het ministerie van VROM de Stichting Keurhout opgericht.

Volgens de minister ke beide keurmerken heel goed naast elkaar bestaan omdat beide ertoe leiden dat er goede producten op de markt komen. Ze zou echter samenwerking tussen de initiatiefnemers wel toejuichen.

Opties

Het rapport van Milieudefensie geeft opties om het houtgebruik terug te dringen. De grootste rol is daarbij weggelegd voor maatregelen om het papierverbruik te reduceren.

Het houtgebruik zou ke verminderen door meer hergebruik van gebouwen, prefabricage van houten elementen in de bouw, het verbeteren van kozijnhout door technieken als vingerlassen en lamineren, het gebruik van montagekozijnen, toename van het aandeel oud hout in spaanplaat, de inzet van het sloophout uit gebouwen voor de productie van kozijnen en vloerdelen, het gebruik van vlasscheven en hennephoutpijp voor plaatmaterialen.

Milieudefensie pleit in de studie voor het hanteren van het zogenoemde cascade-principe. Dit houdt in dat hout eerst zo hoogwaardig mogelijk wordt gebruikt Aan het einde van de levensduur kan het hout dan tot papier worden verwerkt.

Reageer op dit artikel