nieuws

FNV: maatwerk cao per bedrijf mogelijk

bouwbreed

De bouwbond FNV zal bij de komende cao-onderhandelingen gehoor geven aan de wens van driekwart van zijn leden tot een grotere keuzevrijheid bij de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden. Binnen randvoorwaarden zullen per onderneming de arbeidstijden ke worden vastgesteld.

Voorwaarde is wel dat de zeggenschap van de werknemers daarbij verzekerd is, zo bleek op een bijeenkomst van de bouwbond FNV in Woerden over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1997.

Buiten kijf blijft staan dat de zaterdag en zondag niet als normale werkdagen zullen worden beschouwd. Voor het overige kan per bouwbedrijf de 36-urige werkweek worden verdeeld over vier dagen of langere c.q. kortere werkweken.

Uit een enquete onder de leden bleek overigens dat driekwart van de leden nog wel een grotere keuzevrijheid voorstaat. En wel over de hoogte van de vut-uitkering, over uitbetaling van 100 procent ziekengeld en over het bijtellen van roostervrije dagen bij de dag waarop men in de vut kan gaan.

Dat grotere maatwerk is overigens niet de vertaling van de gelaagde cao-structuur die de bouwbond FNV voorstaat. De bond wil na vaststelling van de bouw-cao ook best in gesprek met werkgeversorganisaties als Conga om specifieke arbeidsvoorwaarden op te stellen voor metselaars, steigerbouwers, en stratenmakers.

Voorwaarde is wel dat Conga plaats neemt aan de onderhandelingstafel van de bouw-cao. De bond is daar niet tegen, de lidverenigingen van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf daarentegen wel.

Prepensioen

Voor de bouwcao zal worden uitgegaan van een onderhandelingsruimte van 3,5 tot 4 procent. Voor de loonsverhoging wordt daar 3 procent van afgehaald. De overige ruimte wordt benut voor collectieve doelen.

Zo wordt een bescheiden start gemaakt met de invoering van een prepensioen naast de huidige vut-regeling, die tot het jaar 2000 gegarandeerd is. Ook wil men de eindejaarsuitkering voor wao-ers opkrikken tot duizend gulden.

Op het punt van de werkgelegenheid zal worden geprobeerd concrete afspraken met werkgevers te maken. Bij dit punt zal ook worden getracht de aanvulling op de ww-uitkering van acht weken uit te breiden tot dertien.

Voorzitter Roel de Vries van de bouwbond FNV denkt zijn leden, die nog over de voorstellen moeten discussieren, wel te ke overtuigen dat de looneis niet boven de drie procent mag uitkomen, hoewel individuele leden al vijf procent hebben geeist. “Een hogere looneis is op termijn bijten in je eigen staart”, aldus De Vries.

Reageer op dit artikel